Złota Kielnia 2012: Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe

4 grudnia 2013 r. ogłoszono laureatów XI edycji  Konkursu  „Złota Kielnia” – Budowa Roku 2012, organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Odział Lublin. I miejsce w kategorii – Obiekty Użyteczności Publicznej zdobył Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie za Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej w Lublinie przy ul. Głębokiej 28.  Nagrodzono również osoby odpowiedzialne za realizację inwestycji.

 

Konkurs promuje innowacyjne i praktyczne budownictwo, zgłoszono do niego kilkadziesiąt inwestycji z całego województwa lubelskiego.  Jak powiedział Kanclerz Uczelni, dr Henryk Bichta: „Otrzymane wyróżnienie jest uhonorowaniem jednego z najbardziej nowoczesnych obiektów wybudowanych przez UP w Lublinie, nie tylko dla celów dydaktycznych,  ale też badawczych.  Doceniono nowoczesne rozwiązania urbanistyczne, techniczne i funkcjonalne.  Centrum zdecydowanie poprawia warunki zdobywania wiedzy przez studentów Wydziałów:  Inżynierii Produkcji i  Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.”

 

 

Inwestycja obejmowała utworzenie łącznie 25 wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych stanowiących rozbudowę istniejącego infrastrukturalnego zaplecza uczelni.

 

Zaprojektowano dwa budynki równoległe do ul. Głębokiej, połączone łącznikiem w poziomie drugiej i trzeciej kondygnacji. Wejście główne od strony ul. Głębokiej zaakcentowane nadwieszonymi salami wykładowymi. Między budynkami utworzono plac wystawowo – parkingowy zapewniający dojazdy techniczne i technologiczne związane z laboratoriami uczelni.  Zapewniono  dostępność całego kompleksu dla osób niepełnosprawnych.

 

Zlokalizowano go we wschodniej części kompleksu zabudowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie. Obiekt, złożony z dwóch równoległych, połączonych budynków, mieści  m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne, laboratoria, warsztaty naukowe. Studenci rozpoczęli  w nim naukę  1 października br.

 

 

Realizacja objęta była Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni, a całkowita wartość projektu to ponad 84 mln zł, z czego 22 mln zł obejmuje koszt zakupu aparatury badawczej.