Dzień kierunków przyrodniczych i technicznych

 

Dlaczego warto studiować kierunki ścisłe? W jaki sposób przyroda inspiruje naukowców? Jakie reakcje chemiczne wykonujemy codziennie? Jak architekt krajobrazu kreuje przestrzeń? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w trakcie “Dnia kierunków przyrodniczych i technicznych”. 

 

3 grudnia br. (wtorek)  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje spotkanie akademickie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych, którego celem będzie promocja kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach projektu “Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych, technicznych” działania 4.1 poddziałania 4.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10:30 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie (ul. Akademicka 15). 

Program obejmuje wykłady popularnonaukowe  “Przyroda – ściągawką wynalazcy”, “Czy możliwy jest dzień bez chemii”; warsztaty (np. “Sprawdź się jako architekt krajobrazu”, “Kawitacja ultradźwiękowa”, “Świat przez mikroskop”), pokazy i prezentacje (np. technologie produkcji lodów i przekąsek zbożowych, działanie przydomowych oczyszczalni) oraz wystawę prac artystycznych studentów.

Od godziny 13:30 dla chętnych możliwe jest zwiedzanie budynków Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 oraz Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii przy ul. Skromnej 8.

Program Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii obejmuje m.in. wykład “Owoce i warzywa w diecie młodzieży” i pokaz badania właściwości fizycznych żywności.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na warsztaty obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

MNiSW ufundowało nagrody dla szkół uczestniczących w spotkaniu.

Szczegółowy program na stronie:  www.up.lublin.pl/spotkanie-2013

Kontakt dla szkół: 81 445 68 85

 

———————–

Więcej informacji: 81 445 66 05,