JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski Doktorem Honoris Causa Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie

 

  

Senat Narodowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie przyznał tytuł Doktora Honoris Causa prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu, Rektorowi  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Prof. dr hab. Marian Wesołowski jest  pierwszym polskim uczonym uhonorowanym w ten sposób przez Uniwersytet Leśno-Techniczny. Uroczyste posiedzenie Senatu Uczelni, na którym dokonano nadania tytułu  odbyło się 5 listopada br. 
 
Rektor Uniwersytetu Leśno-Technicznego wręcza pamiątkowy dyplom  prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu
 
Przyznany tytuł jest wyrazem m.in. uznania dla osiągnięć prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego na polu nauki jak i zasług dla rozwoju współpracy między jednostkami. 
 
Prof. Marian Wesołowski podkreślał wagę współpracy międzynarodowej w rozwoju nauki
 
Obydwie uczelnie łączy wieloletnia współpraca, w szczególności wymiana kadry wykładowców i studentów  (ostatnia wymiana studencka: wrzesień 2013) oraz  projekty badawcze.  Wspólne badania, owocujące publikacjami, wiążą się z  leśnictwem, ekologią, a w szczególności koncentrują się na rekultywacji terenu przy wykorzystaniu roślin drzewiastych. 
 
Dyplom 
 
Również 5 listopada br. Rektor Narodowego Uniwersytetu Leśno-Technicznego we Lwowie prof. Jurij Tunycia oraz Rektor Lubelskiego Uniwersytetu Przyrodniczego prof. dr hab. Marian Wesołowski podpisali umowę o partnerstwie i współpracy między obydwoma uczelniami. Przedmiotem umowy jest wspólna działalność naukowa oraz współpraca w obszarze dydaktyki.
 
Podpisanie umowy o współpracy pomiędzy uczelniami 
 
Przekazanie pamiątkowego obrazu z widokiem lubelskiego Starego Miasta
 
Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą prof. Stanisław Baran podczas okolicznościowego przemówienia
 
Narodowy Uniwersytet Leśno-Techniczny we Lwowie został założony w 1874 roku, w chwili obecnej kształci ponad 7 000 studentów. 
 
 
 
 
 

 

 

———————————–

Zdjęcia: Uniwersytet Leśno-Techniczny we Lwowie