X Rolniczy Festiwal Nauki w Brwinowie

 

 

W dniach 17-18 października 2013 r. w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie odbył się X Rolniczy Festiwal Nauki. Program festiwalu obejmował m.in. konferencję „Transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich” oraz wystawę osiągnięć jednostek badawczo-rozwojowych i uczelni rolniczych, w ramach której Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowali mgr inż. Inga Kurzydłowska i dr inż. Grzegorz Szumiło z Wydziału Agrobioinżynierii (Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin.
 
 
Przedstawiona przez nich wystawa dotyczyła jakości surowców i produktów pochodzenia roślinnego. Szczególnym zainteresowaniem odbiorców cieszyła się część ekspozycji poświęcona produktom pełnoziarnistym z pszenicy orkisz. Uczestnictwo w niniejszym Festiwalu okazało się znakomitą okazją do promocji naszej Uczelni, a szczególnie Wydziału Agrobioinżynierii.
 
 
 
 
 
Rolniczy Festiwal Nauki to wydarzenie cykliczne organizowane przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralną Bibliotekę Rolniczą w Warszawie.