Otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego – relacja

 

18 października br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uroczyście oddał do użytkowania Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. 

 

 [  GALERIA ]

 

W swoim przemówieniu JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski, podziękował za zaangażowanie i starania pracownikom uczelni odpowiedzialnym za projekt. Wyrazy podziękowania skierował również pod adresem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, posłów i władz lokalnych, za wykazanie zrozumienia dla potrzeb rozwoju uczelni. Podkreślił znaczenie  funduszy europejskich dla rozwoju infrastrukturalnego wszystkich uczelni i umiejętność takiego ich wykorzystania, by maksymalizować osiągnięte efekty. Nawiązując do odbytej niedawno parametryzacji wydziałów, w której to Wydział Inżynierii Produkcji poprawił swoją pozycję, JM Rektor wyraził nadzieję, że lepsza baza lokalowa, a w szczególności zakupiona aparatura, posłużą do osiągania jeszcze lepszych wyników pracy naukowej. 

 

 

Zastępca Kanclerza, inż. Wiktor Dziubiński, bezpośrednio odpowiedzialny za inwestycję, przedstawił jej krótką charakterystykę.

 

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe zostało zrealizowane w latach 2008-2013 i jako indywidualny projekt kluczowy, objęty Programem Operacyjnym Polski Wschodniej na lata 2007-2013, Działanie 1.1. Infrastruktura Uczelni. 

 

Inwestycja obejmowała utworzenie łącznie 25 wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych stanowiących rozbudowę istniejącego infrastrukturalnego zaplecza uczelni. Powstał nowy budynek naukowo-dydaktyczny. Zlokalizowano go we wschodniej części kompleksu zabudowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie. Obiekt, złożony z dwóch równoległych, połączonych budynków, mieści  m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne, laboratoria, warsztaty naukowe. Zwracając uwagę na terminowość wykonanej inwestycji, pan Dziubiński powiedział: "Od 1 października 2013 r. do tego najnowocześniejszego budynku wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą i sprzęt multimedialny, przeniosło się 17 jednostek Uniwersytetu i rozpoczęły się planowane zajęcia ze studentami." 

 

Wiceminister Rozwoju Regionalnego, Marceli Niezgoda w swoim przemówieniu wyraził nadzieję, na to, iż  gmach Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego będzie miejscem owocnych badań naukowych, a pracownicy wykorzystają w pełni jego potencjał, z korzyścią dla społeczeństwa i gospodarki. 

 

Europoseł Arkadiusz Bratkowski gratulując uczelni i władzom sprawnej realizacji projektu, zarosił do aktywnego sięgania po fundusze europejskie w nowej perspektywie finansowania oraz do sprawdzania się naukowców w roli ekspertów w gremiach wspierających Komisję Europejską.  W kolejnych latach środki z funduszy europejskich będą przeznaczane przede wszystkim na badania i działalność wspierającą transfer wiedzy z uczelni do gospodarki. Dysponując  nowoczesnym zapleczem i wysoko wykwalifikowanymi pracownikami, uczelnie lubelskie powinny sięgać po te fundusze. 

 

 

W trakcie uroczystości JM Rektor i prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk podnieśli ważną kwestię  bezpieczeństwa studentów i wszystkich korzystających z budynków zlokalizowanych przy ul. Głębokiej 28, co wiąże się przekraczaniem jezdni na wysokości ul. Raabego. To bardzo ruchliwy odcinek drogi.  W mijającym tygodniu Kanclerz UP, dr Henryk Bichta wystosował oficjalne pismo do władz miejskich w tej sprawie. Pan Krzysztof Żuk zapewnił  JM Rektora, że problem ten będzie przedmiotem dyskusji w najbliższym czasie. 

 

Poświęcenia obiektu dokonał Arcybiskup Lubelski, Stanisław Budzik.

 

 

Po symbolicznym przecięciu wstęgi odbyło się zwiedzanie budynku, po którym oprowadzał m.in. zaangażowany bezpośrednio na wielu etapach projektu, prof. Wiesław Piekarski, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji w poprzedniej kadencji. 

 

Dane liczbowe dla całego kompleksu:

 

Powierzchnia zabudowy – 3605,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 11505,72 m2

Kubatura – 62132,00 m3

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2013

Całkowita wartość projektu: 85 463 843,35 zł

 

**

Relację z uroczystości zamieściło na swoich stronach Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.