Zaproszenie: otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego przy ul. Głębokiej 28

ZAPROSZENIE:

***

JM Rektor

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ma zaszczyt zaprosić  na uroczyste oddanie do użytkowania

 Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego

Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej

 przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie,

które odbędzie się w dniu 18. października br. o 11:00.

 ***

RAMOWY PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:

1. Powitanie osób  przybyłych  na uroczystość –   Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski

2. Przedstawienie charakterystyki obiektu –  Rektor,  Zastępca Kanclerza Wiktor Dziubiński

3. Wystąpienia gości

4. Przecięcie wstęgi

5. Poświęcenie obiektu przez Arcybiskupa Lubelskiego

6. Zwiedzanie obiektu

Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej – skrócony opis:

Inwestycja obejmowała utworzenie łącznie 25 wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni badawczych stanowiących rozbudowę istniejącego infrastrukturalnego zaplecza uczelni. Powstał nowy budynek naukowo-dydaktyczny.

Zlokalizowano go we wschodniej części kompleksu zabudowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,  przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie. Obiekt, złożony z dwóch równoległych, połączonych budynków, mieści  m.in. sale ćwiczeniowe, audytoria, sale seminaryjne, laboratoria, warsztaty naukowe. Studenci rozpoczęli  w nim naukę  1 października br.

Dane liczbowe dla całego kompleksu:

Powierzchnia zabudowy – 3605,00 m2

Powierzchnia użytkowa – 11505,72 m2

Kubatura – 62132,00 m3

Okres realizacji: 1 stycznia 2008 – 31 grudnia 2013

Całkowita wartość projektu: 85 463 843,35 zł

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie:

www.ciw.up.lublin.pl

***
Zdjęcia, wizualizacje na życzenie.
***
Więcej informacji: 81 445 66 05,