2013

ORYGINALNE PRACE TWÓRCZE
1.    Bartoszek K. 2013: Przezimowanie rzepaku w warunkach klimatycznych środkowo-wschodniej Lubelszczyzny. Acta Agrophysica 20 (3), 341-352.
2.    Bartoszek K. 2013: Wpływ warunków meteorologicznych na początek wybranych faz rozwojowych rzepaku ozimego wiosną i latem. Acta Agrophysica 20 (2), 227-240.
3.    Bartoszek K., Węgrzyn A. 2013: Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966-2010. Prace Geograficzne 133, 21-34.
4.    Borkowska H., Molas R. 2013: Yield comparison of four lignocelluloses perennial energy crop species. Biomas and Bioenergy, 51, 145-153, http://dx.doi.org/1016/j.biombioe.2013.01.17.
5.    Ćwintal M., Dziwulska-Hunek A. 2013: Effect of electromagnetic stimulation of alfalfa seeds. International Agrophysics 27, 391-401.
6.    Ćwintal M., Wiczek M., Dudziński K. 2013: Consequential effect of feeding red clover seed crop with boron and molybdenum on the content of organic and mineral components in plants. Acta Agrophysica, 20(1), 69-76.
7.    Danilčenko H., Jariene E., Gajewski M., Sawicka B., Kulaitiene J., Cerniauskiene J., Aleknaviciene P. 2013: Changes in amino acids content in tubers of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) Cultivars during storage. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 12(2), 97-105.
8.    Kurzydłowska I., Dziamba J., Rachoń L. 2013: Wpływ sposobu stosowania preparatu EM na plonowanie kukurydzy. Episteme 18, 1, 199-206.
9.    Rachoń L., Szumiło G., Kurzydłowska I. 2013: Wpływ intensywności technologii produkcji na jakość ziarna pszenicy zwyczajnej, twardej, orkiszu i jednoziarnowej. Annales UMCS, sec. E, 68(2), 60-68.
10.    Ciołek A., Makarska E., Rachoń L. 2013: Wykrywanie dodatku mąki z pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) i orkiszu (Triticum spelta L.) w produktach makaronowych z mąki pszenicy twardej (Triticum durum Desf.). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość. 6(91), 118-129
11.    Sawicka B. 2013: Metody fizyczne stymulacji sadzeniaka – nowe techniki w produkcji ziemniaków. Ziemniak Polski 1, 13-18.
12.    Sawicka B., Kalembasa D. 2013: Assessment of the chemical composition of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as energy feedstock. Ecological Chemistry and Engineering A 20 (6), 611-620.
13.    Sawicka B., Kalembasa D. 2013: Annual variability of some toxic element contents (Cd, Cr, Co, Ni and Pb) and response of two Jerusalem artichoke varieties to increasing nitrogen fertilizer at constant PK levels. Polish Journal of Environmental Studies 22(3), 861-871.
14.    Sawicka B., Kalembasa S. 2013: Fluctuation of protein nitrogen level in tubers of Helianthus tuberosus L. caused by varying levels of nitrogen fertilization. Ecological Chemistry and Engineering A. 20(2): 213-223. DOI: 10.2428/ecea.2013.20(02)022.

PRACE ORYGINALNE W JĘZYKU ANGIELSKIM (NA STRONIE WEB OF SCIENCE)
1.    Danilčenko H., Juknevičienė E., Kulaitienė J., Juozaitytė V., Sawicka B., Gajewski M., 2013: Quality Parameters of the Great Pumpkin for Food. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania; Aleksandras Stulginskis University, Volume 6, Book 2, 76-79, ISSN 2345-0916.
2.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013: Darkening of tuber flesh of sweet potato (Ipomoea batatas L. [Lam.]) in a South-Eastern Poland. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania, Aleksandras Stulginskis University; Volume 6, Book 2, 153-155, ISSN 2345-0916.
3.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B., Kiełtyka-Dadasiewicz 2013: The threat of potato crops by Spanish slug (Arion lusitanicus) in the conditions of South-Eastern Poland. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania, Aleksandras Stulginskis University, Volume 6, Book 2, 149-152, ISSN 2345-0916.
4.    Sawicka B. 2013. Metody fizyczne stymulacji sadzeniaka – nowe techniki w produkcji ziemniaków. Ziemniak Polski, 1, 13-18. il. bibliogr.
5.    Sawicka B., Bielińska J.E., Jariene E., Danilčenko H., Barbaś P. 2013: Enzymatic activity of light into soil cultivation potato under different nitrogen fertilization. International Conference: „Protection f soil functions – challenges for the future”. Institute of Soil and Plant Cultivation and Land Protection, Ed. by G. Siebielec, Pulawy, 15-18 October 2013, 259-261, IBSN-978-83-7562-144-0.
6.    Sawicka B., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2013: Influence physicochemical conditions of the Low Beskid soils on the quality of winter wheat grain. International Conference: „Protection of soil functions – challenges for the future”. Institute of Soil and Plant Cultivation and Land Protection, Ed. by G. Siebielec, Pulawy, 15-18 October 2013, 253-255, IBSN-978-83-7562-144-0.
7.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2013: The soil variability and the potato productivity. International Conference: „Protection f soil functions – challenges for the future”. Institute of Soil and Plant Cultivation and Land Protection, Ed. by G. Siebielec, Pulawy, 15-18 October 2013, 256-258, IBSN-978-83-7562-144-0.
8.    Sawicka B., Kotiuk E., Sawicki J., Krochmal-Marczak B., Kiełtyka-Dadasiewicz A., Bienia B. 2013: The effect of Asahi SL application on potato crop and quality. The Sixth International Scientific Conference Rural Development 2013 Proceedings, 28-29 November, 2013, Published by ASU Publishing Center Studentų str. 11, LT-53361 Akademija, Kauno r. Lithuania, Aleksandras Stulginskis University, Volume 6, Book 2, 238-240, ISSN 2345-0916.

MONOGRAFIE
1.    Dziamba Sz., Dziamba J., Rybiński W. 2013. Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania współcześnie niedocenianych roślin strączkowych. Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych. Wyd. "ElSet", Olsztyn, 53-74. ISBN 978-83-62863-42-6
2.    Dziamba Sz. 2013. Wpływ kompozycji pożytecznych mikroorganizmów ProBio Emów w uprawie zbóż. [w:] Wsparcie Regionalnej Sieci Współpracy – transfer wiedzy w województwie lubelskim. Publikacja podsumowująca projekt, Wyd. Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin, 134-135. ISBN 978-83-63023-04-1

PUBLIKACJE POPULARNO-NAUKOWE
1.    Bednarek H. 2013: Rejonizacja produkcji roślinnej w świetle zmian klimatu. Ekonatura 8, 25-27.
2.    Bednarek H. 2013: Wiatr i jego znaczenie. Ekonatura,11, 22-23.
3.    Bednarek H. 2013: Wpływ światła na sukces w uprawie. Eko Arka 3-4, 24-25.
4.    Bednarek H. 2013: Zaopatrzenie roślin w wodę. Aura 12, 4-6.
5.    Bednarek H. 2013:Wiatr i jego znaczenie. Cz. II. Ekonatura 12, 26-27.

REFERATY I KOMUNIKATY NAUKOWE
1.    Bartoszek K. 2013: Próba wykorzystania danych satelitarnych do oceny wzrostu i rozwoju rzepaku ozimego [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, SGGW w Warszawie, 18-20 września 2013, 7.
2.    Bartoszek K. 2013: Wpływ warunków atmosferycznych na wybrane cechy botaniczno-rolnicze rzepaku ozimego [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów, SGGW w Warszawie, 18-20 września 2013, 8.
3.    Węgrzyn A., Bartoszek K. 2013. Zmienność występowania dni charakterystycznych w ciepłej połowie roku w okolicach Lublina (1966-2010). [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów: streszczenia prac, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie: [Stowarzyszenie Klimatologów Polskich], 69. ISBN 978-83-7583-477-2.
4.    Kasperska-Wołowicz A., Węgrzyn A. 2013. Analiza zimowej aklimatyzacji pszenicy ozimej z wykorzystaniem algorytmu "frost kill". [w:] XXXVI Ogólnopolski Zjazd Agrometeorologów i Klimatologów: streszczenia prac, 18-20 września 2013, SGGW w Warszawie: [Stowarzyszenie Klimatologów Polskich], 30, ISBN 978-83-7583-477-2.
5.    Dziamba Sz., Dziamba J., Rybiński W. 2013. Charakterystyka oraz możliwości wykorzystania współcześnie niedocenianych roślin strączkowych. [w:] Biologiczna różnorodność ekosystemów rolnych oraz możliwości jej ochrony w gospodarstwach ekologicznych – Olsztyn: "ElSet", 53-74 – il., bibliogr. – ISBN 978-83-62863-42-6
6.    Kiełtyka-Dadasiewicz A., Sawicka B., Bienia B., Krochmal-Marczak B. 2013: Inulina – źródła, metabolizm i znaczenie użytkowe. III Krajowa Konferencja „Naturalne substancje roślinne – aspekty strukturalne i aplikacyjne”. Puławy, 04-06 września 2013, 170-176.
7.    Kotiuk E., Sawicka B. 2013: Koncentracja cynku i cyny w musztardzie w zależności od właściwości odmianowych surowca. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 68.
8.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013: Koncentracja miedzi manganu i żelaza w bulwach batata w zależności od właściwości odmianowych. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 70.
9.    Krochmal-Marczak B., Sawicka B. 2013: Prozdrowotne właściwości Ipomoea batatas L. Lam. I Międzynarodowa Konf. Nauk. nt.: „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna”. Krosno, 18-19 kwiecień 2013, 67. IBSN – 978-83-62960-14-9.
10.    Kurzydłowska I., Rachoń L., Szumiło G., 2013. Wykorzystanie biostymulatorów z alg do zaprawiania nasion dwóch odmian pszenicy jarej. I Krajowa Konferencja Naukowa Doktorantów: Nauki przyrodnicze kreują przyszłość, Lublin, 12 październik, Książka Abstraktów 18, ISBN 978-83-938218-0-8
11.    Pszczółkowski P., Sawicka B. 2013: Oddziaływanie herbicydów na zawartość potasu i fosforu w bulwach wczesnych odmian ziemniaka. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 117.
12.    Rachoń L., Dziamba J., Kurzydłowska I., 2013. The influence of the way of application EM preparation on yelding maize. Second International Conference of PhD Students: Multidirectional Research in Agriculture and Forestry, University of Agriculture in Cracow 16 March, 49.
13.    Sawicka B. 2013. Kawa fenomenem współczesnego świata. Festiwal Nauki, 18.09. http://www.festiwal.lublin.pl/projekt,kawa-fenomenem-wspolczesnego-swiata,pid4170.html
14.    Sawicka B., Barbaś P., Bienia B. 2013: Oddziaływanie bioregulatorów na zawartość makroelementów w bulwach ziemniaka. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 123.
15.    Sawicka B., Barbaś P., Krochmal-Marczak B. 2013: Problem niedoboru mikropierwiastków w bulwach ziemniaka w systemie ekologicznym. Mat. Konf. Magnezologicznej nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 122.
16.    Sawicka B., Bienia B., Krochmal-Marczak B. 2013: Prozdrowotne właściwości słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). I Międzynarodowa Konferencja nt.: „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna”. Krosno 18-19 kwiecień 2013, 68. IBSN – 978-83-62960-14-9.
17.    Sawicka B., Kotiuk E., Krochmal-Marczak B., Bienia B. 2013: Znaczenie gorczycy białej (Sinapis alba), gorczycy sarepskiej (Brassica juncea var. sareptana) i gorczycy czarnej (Brassica nigra) w fitoterapii, I Międzynarodowa Konferencja nt.: „Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna”. Krosno 18-19 kwiecień 2013, 66. IBSN – 978-83-62960-14-9.
18.    Sawicka B., Kotiuk E., Skiba D. 2013: Zawartość wapnia i sodu w bulwach Helianthus tuberosus L. Mat. Konf. Magnezol. nt.: Pierwiastki chemiczne a zdrowie. Lublin, 25 maj 2013, 124.
19.    Sawicka B., Pszczółkowski P. 2013: Odporność odmian łubinu żółtego na Fusarium ssp. Mat. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: Rośliny strączkowe a bezpieczeństwo białkowe kraju. Poznań, 24-25 czerwca (poster).