Inauguracja Roku Akademickiego 2013/2014 – relacja

[ GALERIA ]

 

30. września br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uroczyście  zainaugurował rok akademicki 2013/2014. 

Uroczystość rozpoczęła  Msza Święta w intencji społeczności akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

  

Swoją obecnością zaszczyciło uczelnię wielu znamienitych gości, m.in. duchowni,  rektorzy lubelskich uczelni, parlamentarzyści, przedstawiciele towarzystw naukowych i instytutów badawczych oraz władz samorządowych i państwowych. 

 

W części artystycznej  odbyła się wystawa malarstwa dr Elżbiety Osypiuk oraz dr Urszuli Bronowickiej- Mielniczuk oraz  koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im Karola Szymanowskiego w Zamościu. 

 

W przemówieniu inauguracyjnym JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski podsumował najważniejsze osiągnięcia  w minionym roku akademickim oraz przedstawił plany na nadchodzący, 59  rok samodzielnej działalności uczelni. 

 

JM Rektor podkreślił, że osiągnięcia minionego roku akademickiego nie byłyby możliwe bez aktywnego wsparcia inicjatyw władz uczelni przez jej pracowników i niektórych osób spoza uczelni i podziękował wszystkim pracownikom, studentom,  doktorantom i przyjaciołom uczelni za trud i zaangażowanie.

 

Wśród wydarzeń  roku 2012/2013 należy wymienić  jubileusz 60-lecia jednego z najstarszych wydziałów uczelni, Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt wraz z nadaniem tytułu honoris causa prof. Marianowi Budzyńskiemu. W tym roku oferta dydaktyczna uczelni poszerzyła się o cztery nowe kierunki studiów: agrobiznes i bioinżynierię (W. Agrobioinżynierii), behawiorystykę zwierząt (W. Biologii i Hodowli Zwierząt), zielarstwo i terapie roślinne (W. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu). Wynik rekrutacji na studia – blisko cztery osoby ubiegające się o jedno miejsce na studiach stacjonarnych – pozwala stwierdzić,  że mimo niżu demograficznego uczelnia jest atrakcyjnym miejscem studiów dla młodych ludzi. Najpopularniejszymi kierunkami studiów okazały się weterynaria oraz geodezja i kartografia: 10 osób na jedno miejsce. 

 

W roku 2013/2014 przyjęto na I rok studiów ponad 2200 studentów, to jest o 11% więcej niż w roku ubiegłym. 

Zdecydowanej poprawie uległy warunki lokalowe, a integralną częścią inauguracji będzie uroczyste otwarcie Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej, które odbędzie się 18 października br.  

 

W trakcie inauguracji zasłużonym pracownikom uczelni wręczone zostały odznaczenia i nagrody, w tym:

·         Złoty Krzyż Zasługi: Marek Józef Sapuła

·         Srebny Krzyż Zasługi: Hanna Dorota Klikocka

·         Brązowy Krzyż Zasługi: Andrzej Junkuszew  

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:    Magdalena Gantner, Dariusz Góral,   Krzysztof Kornarzyński,  Henryk Krukowski,   Anna Litwińczuk,  Jolanta Molas, Jan Paluszek,  Waldemar Paszkiewicz,  Ewa Rożek, Iwona Taszkun,  Andrzej Turski. 

Ponadto Dziekani oraz Kanclerz otrzymali decyzje o przyznaniu nagród rektora dla podległych im pracowników – ogółem otrzymało ją  490 osób.

 

Doniosłym punktem uroczystości była immatrykulacja studentów i doktorantów. Z rąk władz uczelni indeksy otrzymali przedstawiciele studentów ze wszystkich wydziałów. 

 

JM Rektor zwrócił się bezpośrednio do studentów słowami: "Drodzy Młodzi Przyjaciele, zwłaszcza studenci i studentki pierwszych lat studiów, to dzięki Wam nasz Uniwersytet Przyrodniczy jest dziś tak radosny. Gratulując wyboru uczelnię Wam zdobycia głębokiej i przydatnej w życiu wiedzy. Z przysługujących praw i przywilejów korzystajcie z umiarem , nie zapominając o powinnościach względem nauczycieli akademickich i innych osób zatrudnionych w uniwersytecie. Działajcie aktywnie w kołach naukowych, zespołach artystycznych, sekcjach sportowych, bo na tych formach aktywności studenckiej , które w naszym uniwersytecie mają wspaniałą historię i nie mniej wielkie osiągnięcia, zdobędziecie umiejętności nie opisane w żadnej książce i podręczniku."

 

Do studentów I roku skierował kilka słów również Przewodniczący Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Jakub Iwaszko, podkreślając, że samorząd studencki jest miejscem, w którym każdy student może znaleźć radę i pomoc. 

 

Wykład inauguracyjny wygłosiła  dr hab. Bożena Denisow (W. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), pt. „Walory szaty roślinnej krajobrazu polskiego". Warto zauważyć, że na tle Europy nasz kraj może się poszczycić  znacznym stopniem naturalności szaty roślinnej, na co największy wpływ miały: ekspensywny sposób gospodarowania oraz podejście do ochrony przyrody (gdzie należy wspomnieć, że tradycja ochrony nad puszczą białowieską ma już 500 lat).

 

Uroczystość zakończyła pieśń Gaudeamus Igitur.