Delegacja z holenderskiego Proeftuin Zwaagdijk

 

20 września br. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie gościła delegacja z holenderskiego Proeftuin Zwaagdijk – rolniczego centrum badawczego. Uczelnia od wielu lat współpracuje z Proeftuin Zwaagdijk w zakresie staży i praktyk dla studentów.

 

Podczas krótkiej wizyty odbyła się  prezentacja uczelni poprowadzona przez prorektora ds. studenckich i dydaktyki, prof. Krzysztofa Gołackiego.  Zgodnie z głównym przedmiotem zainteresowania gości, prorektor ds. organizacji i kadr, prof. Andrzej Borowy, omówił  tematykę badawczą Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. 

 

Kolejnym etapem pobytu było zwiedzanie Centralnego Laboratorium Agroekologicznego – pokaz aparatury badawczej i stosowanych metod. 

 

Proeftuin Zwaagdijk zostało założone w 1986 r. jako eksperymentalna stacja ogrodnicza. Obecnie jest jednym z najważniejszych ośrodków badań praktycznych dla rolnictwa w Holandii. Swoje uprawy badawcze posiada na terenie całego kraju, w blisko 100 lokalizacjach. Główna siedziba mieści się w Zwaagdijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fot. B. Pawłowski, A. Wasilak