Podpisanie umowy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie

 

27 czerwca br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie.

 

Dotyczy ona m.in. prowadzenia wspólnych badań naukowych, w tym starania się o granty na ich prowadzenie, a także dydaktyki, w szczególności związanej z kierunkiem studiów geodezja i kartografia.

Ze strony UP współpraca dotyczy głównie wydziałów: Agrobioinżynierii oraz Inżynierii Produkcji.

 

JM Rektor UP prof. Marian Wesołowski podkreślił znaczenie dobrej współpracy w dobie dzisiejszych przemian, jednoczenie sił dla pozytywnych rezultatów na polu nauki i edukacji.

 

Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR, prof. Krzysztof Ostrowski zwrócił uwagę na wieloletnią współpracę pomiędzy UP a UR,  oraz wyraził nadzieję, że dzisiejsze sformalizowanie – podpisanie umowy – przyniesie jeszcze większe, obopólne korzyści.

 

Na zdjęciu od lewej: dziekan wydziału inżynierii produkcji, prof. Andrzej Marczuk, dziekan wydziału inżynierii środowiska i geodezji UR, prof. Krzysztof Ostrowski, JM Rektor UP prof. Marian Wesołowski, dziekan wydziału agrobioinżynierii, prof. Krzysztof Kowalczyk.

 

od lewej: dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski, prof. A. Marczuk, prof. K. Ostrowski, prof. M. Wesołowski, prof. K. Kowalczyk.

 

 

[ obejrzyj galerię ]