Konferencja “Innowacyjne Technologie w Inżynierii i Kształtowaniu Środowiska”

 

 

W dniach 27-29 czerwca br.  odbędzie się konferencja naukowo-techniczna pt. “Innowacyjne technologie w inżynierii i kształtowaniu środowiska” pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz Marszałka Województwa Lubelskiego.

 

Otwarcie konferencji o godz.  9.45 w sali 101 – I piętro budynku Agro II, ul. Akademicka 15.

 

W trakcie konferencji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie planuje podpisanie umowy o współpracy pomiędzy wydziałami Agrobioinżynierii i Inżynierii Produkcji (UP) oraz Inżynierii Środowiska i Geodezji (UR).

 

Konfrerencja koncentruje się na innowacyjnych technologiach w zakresie gospodarki odpadami,  degradacji i rekultywacji gleb, gospodarki wodno-ściekowej, zrównoważonego rozwoju i kształtowania środowiska.

 

Szczegółowe informacje, program  oraz komunikaty na stronie:  kliknij 

 

Konferencję organizują:

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE 

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska, Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

POLITECHNIKA LUBELSKA
Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska
UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE
Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Katedra Melioracji i Kształtowania Środowiska
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE
Departament Gospodarki i Innowacji
WOJEWÓDZKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH W LUBLINIE
STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW WODNYCH I MELIORACYJNYCH
Zarząd Oddziału w Lublinie
WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE
KOMITET MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA ROLNICZEGO PAN