UP tworzy innowacyjne rozwiązania w transgranicznej weterynarii

 

 

Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie we współpracy z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii utworzy Weterynaryjną Szkołę Zaawansowanych Technik Diagnostycznych. 28 czerwca br. o godz. 9:00 w Centrum Kongresowym UP (ul. Akademicka 15) odbędzie się konferencja rozpoczynająca projekt. 

 

Projekt ma na celu utworzenie infrastruktury technicznej i przygotowanie zasobów ludzkich potrzebnych do wdrożenia programu badawczego i szkoleniowego dla lekarzy weterynarii na pograniczu polskim i ukraińskim. Ważną jego częścią będzie system zintegrowanych informacji wykorzystywany do archiwizowania i udostępniania danych medycznych, danych statystycznych, materiałów szkoleniowych oraz wczesnego ostrzegania.

 

W rezultacie powstaną dwa dobrze wyposażone ośrodki naukowe i diagnostyczne, które mogą być wykorzystane jako centra pierwszej linii obrony w przypadku wystąpienia nagłego zagrożenia epidemiologicznego. Zostanie również zakupiony specjalistyczny ambulans weterynaryjny, umożliwiający pracę w warunkach polowych.

 

Jak mówi prof. Stanisław Winiarczyk, kierownik projektu: „Dzięki realizacji projektu zostanie stworzone zaplecze techniczne do prowadzenia szkoleń lekarzy weterynarii po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Będą oni kształceni w kierunku wykorzystania zaawansowanych technicznie metod diagnostycznych oraz oceny ryzyka i zarządzania tym ryzykiem w kryzysowych sytuacjach zagrożeń epidemiologicznych związanych z chorobami zakaźnymi i bezpieczeństwem żywności.”

 

W ramach projektu planuje się utworzenie:

• Specjalistycznych laboratoriów,

• Systemu internetowego wczesnego powiadamiania o zagrożeniach epidemiologicznych,

• Cyfrowej międzynarodowej biblioteki przypadków klinicznych,

• Internetowego systemu e-learningowego,

• Internetowego systemu wymiany danych medycznych,

• Wortalu informacyjnego

• Sieciowych systemów rozwiązywania problemów,

• Szkoleniowych stanowisk diagnostycznych.

 

———————–

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Medycyny Weterynaryjnej) w partnerstwie z Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii realizuje projekt pn. „Utworzenie Weterynaryjnej Szkoły Zaawansowanych Technik Diagnostycznych wraz ze specjalistycznymi laboratoriami”. Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013, Priorytet 3 Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych, Działanie 3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej. Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło 1 marca, a zakończenie planowane jest na 30 listopada 2013r.

 

—————-

 

Więcej informacji:

 

sekretarz projektu, tel. 81 445 62 34