Nominacje dla kierowników katedr – fotogaleria

 

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Marian Wesołowski wręczył (24.06. br.) nominacje powołanym na nową kadencję kierownikom katedr i jednostek dydaktycznych wszystkich siedmiu wydziałów uczelni.

 

[  galeria zdjęć  ]

 

Wręczając nominacje, Rektor podkreślił rolę kierowników katedr i jednostek dydaktycznych w budowaniu stabilności uczelni.  Życzył sukcesów i wszelkiej pomyślności w działalności zespołowej oraz wyraził nadzieję na dobrą współpracę z władzami rektorskimi i dziekańskimi.

Nominowani z poszczególnych wydziałów i jednostek:
Wydział Agrobioinżynierii
Prof. Krzysztof Kowalczyk
Prof. Stanisław Baran
Prof. Tadeusz Filipek
Prof. Edward Pałys
Prof. Dionizy Niezgoda
Prof. Marian Wesołowski
Prof. Wanda Harkot
Prof. Teresa Koriłłowicz-Kowalska
Prof. Czesław Szewczuk
Prof. Barbara Sawicka
Prof. Bogusław Sawicki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej 
Prof. Andrzej Wernicki
Dr hab. Wojciech Łopuszyński
Prof. Ryszard Bobowiec
Prof. Stanisław Winiarczyk
Prof. Piotr Silmanowicz
Dr hab. Jacek Madany
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt
Prof. Eugeniusz Grela
Prof. Grażyna Jeżewska-Witkowska
Prof. Zygmunt Litwińczuk
Prof. Anna Litwińczuk
Prof. Tomasz Gruszecki
Dr hab. Jacek Łętowski
Prof. Roman Dziedzic
Dr hab. Tomasz Mieczan
Prof. Maria Tietze
Prof. Leszek Drozd
Dr hab. Tomasz Chmielewski
Prof. Leszek Tymczyna
Prof. Anna Stachurska
Prof. Bogusław Makarski 
Dr hab. Marek Babicz
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
Dr hab. Władysław Michałek
Prof. Elżbieta Weryszko-Chmielewska
Dr hab. Małgorzata Mielecka
Dr hab. Zenia Michałojć
Prof. Halina Laskowska
Prof. Jerzy Hortyński
Prof. Edward Borowski 
Prof.  Andrzej Borowy 
Prof.  Anna Wagner
Prof.  Zofia Machowicz-Stefaniak
Prof. Jan Dyduch
Prof.  Bohdan Dobrzański 
Dr hab. Eugenia Czernyszewicz
Wydział Inżynierii Produkcji 
Prof. Wiesław Piekarski
Dr hab. Izabela Kuna-Broniowska
Prof.  Dariusz Andrejko
Dr hab. Dariusz Dziki
Prof.  Józef Sawa
Prof.  Stanisław Pietruszewski
Prof.  Krzysztof Gołacki
Prof.  Janusz Laskowski 
Prof.  Leszek Mościcki 
Prof.  Franciszek Kluza
Prof.  Józef Kowalczuk
Prof.  Ignacy Niedziółka
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii
Prof. Zdzisław Targoński
Prof. Zbigniew Dolatowski
Prof.  Izabella Jackowska
Prof.  Jerzy Jamroz
Prof.  Barbara Baraniak
Dr hab. Waldemar Gustaw
Prof.  Zbigniew Rzedzicki
Wydział Nauk Rolniczych
Prof. Danuta Borkowska
Dr hab. Andrzej Samborski
Dr hab. Roman Prażak
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
mgr Grażyna Roguska
 Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy zawodowej.