Jubileusz Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt – fotogaleria