60 lat Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w bieżącym  roku obchodzi jubileusz 60-lecia. Główne uroczystości odbędą się 17-18 czerwca br.,  a honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

 

Program uroczystości obejmuje konferencję naukową z udziałem naukowców z całego kraju, wystawę poświęconą pamięci prof. Laury Kaufman oraz tematyczną wystawę fotograficzną, a także prestiżowy XVIII zjazd Dziekanów Wydziałów kształcących na kierunku Zootechnika.  Odbędzie się również wystawa świnek morskich.

 

Doniosłą uroczystością Jubileuszu będzie nadanie godności doktora honoris causa wybitnemu uczonemu, specjaliście w zakresie chowu i hodowli koni – prof. dr hab. Marianowi J. Budzyńskiemu – 18 czerwca o godz. 12:00 w Centrum Kongresowym UP w Lublinie przy ul. Akademickiej 15.

 

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt powstał pod nazwą „Zootechniczny” na Wyższej Szkole Rolniczej w 1953 roku, ale kilka katedr: Zoologii, Ogólnej Hodowli Zwierząt, Szczegółowej Hodowli Zwierząt oraz Żywienia Zwierząt wchodziło w skład Wydziału Rolniczego UMCS, powołanego jeszcze w 1944 roku.

 

Działalność Wydziału od początku ukierunkowana była na rozwijanie i umacnianie dyscyplin zootechnicznych i biologicznych, gwarantujących właściwy poziom kształcenia specjalistów z zakresu chowu i hodowli zwierząt, a w następnych latach także z ochrony środowiska i biologii. W ciągu 60 lat dyplomy ukończenia studiów  uzyskało  na nim  ponad 12 000  absolwentów.

 

Obecnie na Wydziale na studiach I i II stopnia studiuje 1840 osób, 31 na studiach III stopnia i 87  na studiach podyplomowych.

 

Tematyka badawcza podejmowana na Wydziale koncentruje się wokół:

  • chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolno żyjących,
  • oceny surowców pochodzenia zwierzęcego,
  • towaroznawstwa środków żywienia ludzi i zwierząt,
  • problematyki związanej z wpływem różnych technologii produkcji i przetwórstwa surowców i produktów zwierzęcych na ich jakość, wartość odżywczą i przydatność technologiczną,
  • ochrony środowiska przyrodniczego,
  • biotechnologii.

Wydział posiada pełne prawa akademickie w zakresie nadawania tytułu i stopni naukowych. Twórczo rozwijane są szkoły naukowe znanych profesorów: Henryka Malarskiego, Zdzisława Zabielskiego, Laury Kaufman, Adama Domańskiego, Alfreda Chodkowskiego  i Gabriela Brzęka. Na Wydziale funkcjonuje jeden Instytut, jedenaście Katedr oraz dwa samodzielne Zakłady.

Rozwijane są nowe specjalności naukowe oraz dydaktyczne i podejmowane są coraz ambitniejsze programy badawcze i dydaktyczne. Uruchomiono nowe kierunki studiów: bezpieczeństwo żywności, hipologia i jeździectwo, behawiorystyka zwierząt, zaś na kierunku biologia na drugim stopniu powołano specjalność biologia sądowa.

 

Rada Wydziału w roku jubileuszowym 

DO POBRANIA:

 

Szczegółowy program obchodów jubileuszu

 

Życiorys prof. dr hab. Mariana Budzyńskiego

Osiągnięcia naukowe prof. dr hab. Mariana Budzyńskiego