Podpisanie Umowy z wykonawcą

Niebawem rusza budowa Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

 
W dniu 3 kwietnia 2013 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Condite, dotyczącą projektu pt. "Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie", zgłoszonego do działania 1.3 „Wspieranie innowacji” Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007–2013.
Inwestycję zlokalizowano przy ul. Głębokiej na terenie istniejącego kompleksu Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.
W ramach projektu przewidziana jest budowa obiektu złożonego z dwóch równoległych budynków połączonych łącznikiem w poziomie pierwszego i drugiego piętra wraz z przyłączami, ukształtowaniem terenu, drogami, parkingami, ciągami pieszymi, zielenią oraz małą architekturą. 
Nowopowstałe budynki będą pełniły funkcję kliniczno-szpitalną oraz naukowo-badawczą. Planowana jest  między innymi budowa laboratoriów , boksów dla zwierząt oraz bloków operacyjnych. 
W centrum będą prowadzone badania przemysłowe na potrzeby branży farmaceutycznej, przetwórstwa rolno-spożywczego i innych. Badania metabolizmu substancji czy niestandardowego żywienia zwierząt będą mieściły się w ofercie centrum. Będzie można też skorzystać z usług banku genetycznego małych gryzoni.
 
 
Dane liczbowe dla całego kompleksu:
Powierzchnia zabudowy – 3 571,35 m2
Powierzchnia użytkowa – 10 685,91 m2
Kubatura – 53 460,84 m3
Okres realizacji projektu: grudzień 2011 – grudzień 2014
Wartość całkowita projektu: 76 000 000,00 PLN