Informacje o projekcie

 

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie

 

Strona internetowa projektu: www.kliniki.up.lublin.pl  

 

Do końca 2014 r. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wybuduje Klinikę Dużych i Klinikę Małych Zwierząt, czyli Centrum Patologii i Terapii Zwierząt.

25 października 2012 r. podpisano umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013.

Centrum Patologii i Terapii Zwierząt powstanie przy ul. Głębokiej w Lublinie, w sąsiedztwie nowego Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Znajdą się tu siedziby czterech katedr Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, zajmujących się chorobami zakaźnymi i wewnętrznymi, chirurgią i rozrodem zwierząt. 

 

W nowych budynkach powstanie jedenaście laboratoriów weterynaryjnych, a pięć istniejących pracowni zostanie zmodernizowanych. Zajmą się one między innymi biochemią, badaniami in vitro czy mikroskopią elektronową. Wyposażenie laboratoriów pochłonie prawie 1/3 wartości całego projektu.

 

 

 

 

Budynek A, czyli Klinika Dużych Zwierząt, będzie miał prawie 8 tys m². Klinika Małych Zwierząt, mieszcząca się w budynku B, to prawie 3 tys m². Znajdą się tutaj także pomieszczenia diagnostyczne, zabiegowe, blok operacyjny i boksy dla zwierząt – w jednym budynku dla zwierząt dużych, w drugim dla małych. Będą też szatnie, pracownie naukowe, laboratoria i sale audytoryjne, które pozwolą prezentować efekty badań.

Centrum będzie wykonywało badania przemysłowe na potrzeby branży farmaceutycznej, przetwórstwa rolno-spożywczego i innych. W ofercie znajdą się badania metabolizmu substancji czy niestandardowego żywienia zwierząt. Będzie można też skorzystać z usług banku genetycznego małych gryzoni.

Inwestycja będzie kosztowała 76 mln zł, dofinansowanie z Programu Rozwój Polski Wschodniej wyniesie 68,4 mln zł. Koszt wyposażenia laboratoriów weterynaryjnych to ponad 24,2 mln zł.

 

 

 

Wizualizacje: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie