Nasz pracownik w Radzie Młodych Naukowców

 

Miło nam poinformować, że w składzie Rady Młodych Naukowców IV kadencji znalazł się pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr inż. Bartosz Sołowiej.

 

Spośród 300 zgłoszeń wybrano 18 członków Rady reprezentujących różne obszary nauk. Są wśród nich pracownicy uczelni, instytutów badawczych i instytutów Polskiej Akademii Nauk z całej Polski. Ponadto, dr Bartosz Sołowiej jest jedynym z dziedziny nauk o żywności, który zakwalifikował się do Rady Młodych Naukowców. Dr Sołowiej pracuje jako adiunkt w Zakładzie Technologii Mleka i Hydrokoloidów, w Katedrze Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności – Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii. Zajmuje się wykorzystaniem białek mleka i polisacharydów do poprawy właściwości funkcjonalnych wybranych produktów mleczarskich oraz projektowaniem środków spożywczych, ze szczególnym uwzględnieniem żywności dla sportowców oraz osób aktywnych fizycznie.

 

Członkowie Rady Młodych Naukowców 

 

Rada Młodych Naukowców to organ doradczy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kadencja trwa 2 lata. Do głównych zadań Rady należy:

identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców;

przygotowywanie rekomendacji dotyczących instrumentów wspomagania kariery młodych naukowców;

przybliżanie młodym naukowcom mechanizmów finansowania nauki;

wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce;

wdrożenie postanowień Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w jednostkach naukowych.

 

Więcej informacji na stronie MNiSW

 

 

 dr inż. Bartosz Sołowiej