Współpraca polsko-węgierska: doktoranci

 

Dzięki europejskiemu programowi mobilności młodych naukowców oraz Hungary’s Renewal, na stażu naukowym w Katedrze Hydrobiologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przebywa grupa ośmiu doktoranów z Uniwersytetu w Debreczynie (Węgry). Celem programu jest odbycie staży w ośrodkach o wysokim poziomie badań w danej dyscyplinie naukowej.

 

Doktoranci mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w zakresie terenowych oraz laboratoryjnych metod badawczych stosowanych w hydrobiologii. Wspólnie z pracownikami Katedry uczestniczą w realizacji zadań badawczych dotyczących poznania procesów, tempa i kierunków zmian zachodzących w ekosystemach wodnych, by móc podejmować właściwe działania mające na celu zrównoważone zarządzanie ich zasobami oraz umożliwić planowanie odpowiednich działań ochronnych; opracowania  metod renaturalizacji ekosystemów torfowiskowych oraz analizy występowania inwazyjnych gatunków hydrobiontów.

 
Efektem współpracy będzie możliwość wyjazdu doktorantów UP w Lublinie do Uniwersytetu w Debreczynie, wspólne projekty badawcze oraz działalność publikacyjna.
 
Katedra Hydrobiologii znajduje się w strukturze Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt, a jej kierownikiem jest dr hab. Tomasz Mieczan.