Konsorcjum i projekt dotyczący gazu łupkowego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz z Zakładami Azotowymi Puławy, firmą Kruszywa Niemce, Politechniką Lubelską oraz Instytutem Nawozów Sztucznych w Puławach będzie współpracować w konsorcjum na rzecz zagospodarowania odpadów powiertniczych z poszukiwań i eksploatacji gazu z łupków oraz wydobycia węgla. Pierwszy wspólny projekt o wartości 18 mln zł zdobył grant z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

23 maja br. w siedzibie Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podpisano umowę o utworzeniu konsorcjum na rzecz rozwoju technologii wydobycia gazu z łupków. JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski podkreślił “Wiele  mówi się obecnie o potrzebie wspólnego działania oraz transferze wiedzy i innowacji pomiędzy uczelniami i gospodarką – właśnie temu na służyć powołanie konsorcjum.” 

od lewej: Zygmunt Kwiatkowski, V-ce Prezes Kruszywa Niemce S.A. oraz JM Rektor prof. Marian Wesołowski 

Partnerzy łączą świat biznesu z nauką – uczelnie, instytuty oraz firmy prywatne. Na swoim koncie mają już wspólny projekt o wartości 18 mln zł dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach pierwszej edycji programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. 

Projekt o tytule: “Optymalizacja metod zagospodarowywania odpadów powiertniczych” otrzyma z tego grantu 11 mln zł, a  wkład własny  wyniesie 7,9 mln zł.  Zaplanowany został na 18 miesięcy pracy, a jego efekty zostaną opatentowane i skomercjalizowane.

Konferencja prasowa z udziałem wszystkich partnerów konsorcjum 

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Stanisław Baran podkreślił: “Główna zasada jaka przyświecała nam przy tworzeniu tego projektu to przede wszystkim zrównoważony rozwój. Chcemy wykorzystać odpady w taki sposób, by wróciły do środowiska po utracie statusu odpadu, jako komponenty glebotwórcze. Będzie to z korzyścią dla środowiska oraz dla technologii wydobycia gazu łupkowego.”

Konsorcjum zapowiada kolejne projekty oraz konferencje poświęcone tematyce gazu łupkowego.