Prof. Zygmunt Litwińczuk doktorem honoris causa UWM

 

Decyzją Senatu  Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 29 maja br. odbędzie się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa dla  prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka. W ten sposób Senat UWM zamierza uhonorować go za całokształt osiągnięć naukowych z zakresu mlecznego i mięsnego użytkowania bydła oraz ochronę zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, a w szczególności restytucję rasy białogrzbietej w Polsce.

 

Prof. Zygmunt Litwińczuk jest kierownikiem Katedry Hodowli i Ochrony Zasobów Genetycznych Bydła  

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Należy do czołowych specjalistów z zakresu hodowli bydła w kraju. Jego dorobek 40-letniej twórczej pracy obejmuje ponad 550 publikacji, w tym ponad 250 oryginalnych prac twórczych oraz 17 opracowań zwartych, z czego 13 tio podręczniki i skrypty. Jest redaktorem naczelnym Roczników Naukowych Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego oraz członkiem rad redakcyjnych 6 czasopism. Za działalność naukową i organizacyjną prof. Z. Litwińczuk wyróżniony został licznymi nagrodami i odznaczeniami. Do najważniejszych należą: 4 nagrody ministra (dwie zespołowe stopnia I i dwie indywidualne stopnia III), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz tytuł doktora honoris causa Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

 

Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa odbędzie się 29 maja br. o godz. 11:00 w Centrum Konferencyjnym przy ul. Dybowskiego w Kortowie. Program wydarzenia przewiduje wykład profesora Zygmunta Litwińczuka pt. tytułem: “Zwierzęta w życiu człowieka”.

Skrócony życiorys prof. dr hab. Zygmunta Litwińczuka do pobrania: strona 1 , strona 2