4. konkurs w ramach Programu INNOGLOBO na projekty z różnorodnych obszarów tematycznych

Program INNOGLOBO umożliwia podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne.

 

W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych.

 

Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Nie ma ograniczeń w doborze formy prawnej partnera zagranicznego

 

Budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w ramach konkursu wynosi 15 mln zł, przy czym kwota dofinansowania zadań realizowanych w ramach projektu przez polskiego Wnioskodawcę  może wynieść minimum 400 tys. zł do maksymalnie 1,5 mln zł.

 

 

Zakończenie naboru wniosków: 30 września 2024 r.

 

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z naszej Wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka dostępna pod adresem: https://partfinder.ncbr.gov.pl/.

 

Więcej informacji dostępnych jest w OGŁOSZENIU.