Ogłaszam dzień 4 czerwca 2021 r. (piątek) dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z dniem wolnym od pracy dla pracowników UP w Lublinie.

Rektor
            prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk 

komunikat
Zobacz