Nowoczesne budynki dla weterynarii – podpisanie umowy

 

3 kwietnia br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie podpisał umowę z wykonawcą, który wybuduje Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Projekt Innowacyjne Centrum ( http://kliniki.up.lublin.pl  ) przy ul. Głębokiej. Budynki są przeznaczone dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, a ich wartość to blisko 76 mln zł. Planowy termin zakończenia inwestycji to  31 grudnia 2014 roku.

 

Podpisując dokumenty, JM Rektor prof. dr hab. Marian Wesołowski, stwierdził: "Chcemy jak najszybciej rozpocząć prace – już 16 kwietnia br. przekażemy teren budowy wykonawcy."  

 

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt składać się będzie z dwóch, połączonych przewiązką komunikacyjną, budynków. Pierwszy, z przeznaczeniem dla zwierząt gospodarskich, zaprojektowany został na rzucie litery U, ma mieć 4 kondygnacje naziemne i fragment kondygnacji podziemnej, jego najbardziej wyrazistsza formą ma być  nadwieszona, eliptyczna bryła Auli od strony południowej. Drugi budynek, na rzucie zbliżonym do kwadratu, posłuży zwierzętom towarzyszącym i ma mieć 3 kondygnacje naziemne wraz z tarasem w jego centralnej części.

 

 

Wydział Medyny Weterynaryjnej jest drugim najstarszym wydziałem w Polsce, powstał w 1944 roku. Prowadzi studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku weterynaria, gdzie o jedno ze 120 przygotowanych miejsc w ostatniej rekrutacji 2012/2013 walczyło  blisko 10 kandydatów.

 

Obecna baza dydaktyczna i naukowa wydziału, składa się z Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12 oraz  części klinicznej przy ul. Głębokiej 30. Oprócz kilkuletniego budynku wiwarium,  pozostała infrastruktura nie jest odpowiednia dla rosnących potrzeb i zmieniających się wymagań w zakresie prowadzenia badań i kształcenia. Biorąc to pod uwagę, a także teren i możliwości, którym uczelnia dysponuje, budowa zakłada rozbiórkę jednego z istniejących budynków.   

 

 

Jak podkreśla Kanclerz UP, dr Henryk Bichta: „Inwestycja w ten budynek to inwestycja w nowoczesną medycynę weterynaryjną, którą chcemy prowadzić na światowym poziomie, nie tylko dla studentów z Polski, ale również z zagranicy." 

 

Inwestycja finansowana jest przez  Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Unii Europejskiej. Wkład własny uczelni to 7.6 mln zł. Wyłoniony w wyniku przetargu wykonawca to Condite Sp. z o.o. S.K.A. z Kielc.

 

 [ Pełna galeria zdjęć ]