Biuro Innowacji i Transferu Technologii

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w celu usprawnienia współpracy z przedsiębiorcami, a także wsparcia naukowców w komercjalizacji swoich wyników nadań, powołał nową jednostkę w strukturze uczelni: Biuro Innowacji i Transferu Technologii. 

 

Zachęcamy przedsiębiorców do kontaktu z Biurem. Szczegółówe informacje o jego działalności pod linkiem: www.up.lublin.pl/komercjalizacja