Gość Panoramy: prof. dr hab. Krzysztof Gołacki

 

Proektor ds. studenckich i dydaktyki Uniwersytetu przyrodniczego w Lublinie, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki, był gościem studia Panoramy Lubelskiej w dn. 7.03.2-13 r. W rozmowie z dziennikarką Anną Kurzępą, wyjaśniał na mocy jakich analiz i rozmów z pracodawcami powoływane są nowe kierunki studiów, a także jak ich absolwenci będą mogli się odnaleźć na rynku pracy. Podkreślił rownież rozwój bazy lokalowej uczelni, a także wagę wdrożeń badań do praktyki.