Jubileusz Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich

W dniach 27-30 stycznia 2013 r. w Brennej odbyła się 20. Jubileuszowa Konferencja Stowarzyszenia PR               i Promocji Uczelni Polskic „PRom”. Zrzeszając ponad sto polskich szkół wyższych, jest jedyną tak silną w Polsce branżową reprezentacja środowiska zajmującego się promocją polskich uczelni, nauki i edukacji wyższej, które w warunkach konkurencji o kandydatów na studia potrafi współpracować i podejmować wspólne działania w zakresie budowania silnej marki szkolnictwa wyższego. Gościem jubileuszowej konferencji był prof. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej.

 

Tematem 20. Jubileuszowej Konferencji Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” były: Wyzwania i rozwiązania: strategie komunikacyjne uczelni w nadchodzącej przyszłości”. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. dr hab. Wiesław Banyś Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Na jego zakończenie prof. Banyś życzył rzecznikom prasowym uczelni by byli „zawsze dostępni, dobrze poinformowani a przede wszystkim odporni na stres”, pracownikom PR – by byli „zawsze kreatywni, z dobrym budżetem na promocję oraz aby ich uczelnie były na najwyższych pozycjach w każdym rankingu”, a całemu środowisku – samych sukcesów medialnych i promocyjnych. 

Spotkanie z Pawłem Tkaczykiem, który swoim wystąpieniem o wykorzystaniu grywalizacji w promocji polskich uczelni sprowokował dyskusję nad przyszłością tradycyjnych strategii komunikacyjnych, rozpoczęło cykl warsztatów w zakresie wystąpień publicznych, komunikacji kryzysowej, serwisów społecznościowych i prawa prasowego. Uczestnikami konferencji byli głównie rzecznicy prasowi, pracownicy biur promocji, redaktorzy naczelnni uczelnianych periodyków, pracownicy  działów zajmujących się studentami zagranicznymi – udział wziął również przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W trakcie konferencji Zarząd Stowarzyszenia „PRom” w imieniu wszystkich członków i sympatyków Stowarzyszenia podziękował za dotychczasową pracę Kamilowi Melcerowi, niewdanemu wiceprezesowi Stowarzyszenia, który został rzecznikiem prasowym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbary Kudryckiej.

Skrót za: dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego, Członek Zarządu  Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” 

Informacje o Stowarzyszeniu: 

Pierwsze konferencje i spotkania integrujące rzeczników prasowych i pracowników biur promocji polskich uczelni wyższych odbyły się już na przełomie 2002 i 2003 roku. Formalnie Stowarzyszenia PR i Promocji Uczelni Polskich „PRom” zostało zarejestrowane w kwietniu 2006 roku. Stowarzyszenie PR i Promocji Uczelni Polskich “PRom”  jest dobrowolnie współpracującą siecią osób zaangażowanych zawodowo w tworzenie dobrego wizerunku oraz informowanie o  działalności edukacyjnej i naukowej uczelni polskich. Jest organizatorem, wspólne z poszczególnymi szkołami wyższymi, cyklicznych konferencji, w których uczestniczą przedstawiciele uczelni wyższych zajmujący się szeroko rozumianą promocją szkół wyższych, nauki i edukacji wyższej. Przyznaje także doroczne „proMYKI” nagrody za ponadprzeciętne osiągnięcia w obszarze komunikacji, praktyki działań promocyjnych w sektorze polskiego szkolnictwa wyższego. Ma na swoim koncie szczególne osiągnięcia – jak na przykład Eurpio Award (nagroda European Public Relations and Information Officers Association – EUPRIO) za przygotowanie kompletnego modelu promocyjnego dla gminy Osiecznica w powiecie bolesławieckim (działania promocyjne dla gminy zostały przygotowane w czasie konferencji w Kliczkowie w 2008 roku). Stowarzyszenie „PRom” jest reprezentowane w europejskim gronie w Komitecie Sterującym European Public Relations and Information Officers Association – EUPRIO. Prezesem Stowarzyszenia, który reprezentuje grono PR-owców uczelni wyższych jest dr Marek Zimnak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Więcej informacji:  www.prom.edu.pl