Bezpłatny kurs z biologii dla maturzystów

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wraz ze Stowarzyszeniem Studentów Nauk Przyrodniczych organizuje bezpłatny kurs przygotowujący do matury z biologii na poziomie rozszerzonym, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ma na celu podniesienie poziomu wiedzy uczniów przystępujących do matury z biologii, a także popularyzację kierunków studiów przyrodniczych.

 

W ramach kursu przewidziano blisko 150 godzin lekcyjnych prowadzonych przez doświadczonego nauczyciela biologii. Zajęcia będą odbywać się w budynkach i przy wykorzystaniu sprzętu dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Zgłoszenia na kurs prowadzone są drogą elektroniczną. Należy przesłać formularz dostępny na stronie www.up.lublin.pl/kurs/  na adres e-mail: do 17 stycznia br. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć to 26. stycznia br.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem kursu dostępnym na stronie internetowej www.up.lublin.pl/kurs/  oraz do nadsyłania zgłoszeń!

 

 

Szersze informacje:

ze strony uczelni: , tel. 81 445 66 05

ze strony SSNP:  , tel. 661 657 875