Zakończenie projektu “Nowoczesna uczelnia”

31 grudnia 2012 r.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kończy realizację projektu   „Nowoczesna Uczelnia jako system e-usług dla społeczeństwa informacyjnego województwa lubelskiego”,   o wartości blisko 5,5 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków europejskich: 4 659 883,60 zł.                            

 

 Prace nad projektem rozpoczęto  1 lipca 2010 roku. W ramach projektu stworzono i wdrożono Zintegrowany System Zarządzania Uczelnią wspomagający obsługę administracyjną i proces dydaktyczny Uczelni oraz ułatwiający komunikację pracowników administracyjnych i kadry dydaktycznej ze studentami. System informatyczny swym zakresem objął wszystkie kluczowe obszary działania uczelni. Firma dostarczająca rozwiązania informatyczne została wybrana w wyniku przetargu. 

Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, prof. dr hab. Krzysztof Gołacki,  pytany o zmiany, jakie przyniosło wdrożenie systemu na uczelni, odpowiada wskazując na „Dostęp do pełnej i rzetelnej  informacji. Dzięki temu władze uczelni mogą nią łatwiej zarządzać, a studenci mogą w łatwiejszy sposób studiować. Trzy główne korzyści to integracja danych pomiędzy różnymi modułami, które do tej pory działały w oparciu o inne rozwiązani (wymiana tych danych), usprawnienie obsługi procesu administracyjnego i dydaktycznego w różnych jednostkach uczelni, w tym ułatwienia dla studentów polegające na wprowadzeniu tzw. wirtualnego dziekanatu, a także dostępność informacji o uczelni i studentach dla władz rektorskich i dziekańskich, a zatem możliwość łatwiejszego zarządzania uczelnią.”

System objął swym zasięgiem 12 modułów:

1. Moduł Dziekanat,

2. Moduł Planowanie Zajęć,

3. Moduł Pensum,

4. Moduł Kwestura,

5. Moduł Rekrutacja,

6. Moduł Portal Rekrutacyjny,

7. Moduł Akademiki,

8. Moduł Kiosk Informacyjny,

9. Moduł Elektronicznej Legitymacji Studenckiej,

10. Moduł Bank Informacji,

11. Moduł Wirtualny Inkubator Przedsiębiorczości,

12. Moduł Backup.

Dodatkowo w ramach projektu zakupiono sprzęt informatyczny (serwery, komputery, kioski informacyjne) oraz przeprowadzono modernizacja i rozbudowę wewnętrznej infrastruktury sieciowej (kompleksowo zmodernizowana i wyposażona serwerownia, zakupione Access Pointy- urządzenia pozwalające na bezprzewodowy dostęp do internetu).

Dla potrzeb promocji projektu uczelnia stworzyła film. „Realizacja projektu rozpoczęła się w 2010 r.  Nowe oprogramowanie komputerowe, system, jest zauważalne głównie dla studentów i pracowników uczelni.  Natomiast dzięki temu filmowi chcemy pokazać projekt i tym samym zmiany, jakie zaszły na uniwersytecie, jak najszerszej społeczności.” – mówi dr inż. Katarzyna Ostroga, z Zespołu Funduszy Strukturalnych.

W filmie wystąpili aktorzy – studenci Uniwersytetu, wybrani na podstawie castingu. Studentka z Wydziału Nauk Żywności  i Biotechnologii oraz student z Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, zgodnie z fabułą 4-min filmu, pokazują możliwości systemu informatycznego z punktu widzenia studentów. Można obejrzeć sceny z rekrutacji, rejestracji w akademiku, wydawania elektronicznej legitymacji studenckiej, wypożyczania książek w bibliotece, korzystania z kiosków informacyjnych i wirtualnego dziekanatu.

Film można obejrzeć na portalu Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=Dk82A2_lIQg&feature=plcp

Więcej informacji o projekcie:

http://www.up.lublin.pl/548/