Nasz pracownik laureatem – konkurs Forum Akademickiego

 

6 listopada br. został rozstrzygnięty VIII konkurs miesięcznika „Forum Akademickie” na artykuł popularnonaukowy pod hasłem „Skomplikowane i proste. Młodzi uczeni o swoich badaniach”. Konkurs odbywa się pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureatem wyróżnienia został dr inż. Adam Kuzdraliński z Katedry Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności UP w Lublinie za pracę: Jak zdemaskować grzyby, czyli biotechnologiczny sposób na ekoproblemy.

Wraz z szóstką laureatów odbierze dyplom z rąk pani min. Barbary Kudryckiej 19 grudnia 2012 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Nagrodzone i wyróżnione artykuły zostaną opublikowane w „Forum Akademickim”.

W tym roku redakcja „Forum Akademickiego” otrzymała rekordową liczbę 148 prac, a konkurencja, ze względu na ich poziom, była wyjątkowo duża. Jury w składzie: red. Magdalena Bajer, prof. Ewa Bartnik i red. Grzegorz Filip wybrało do nagrodzenia i wyróżnienia artykuły wciągające czytelnika, które umożliwiają zobaczenie naukowca przy pracy, napisane przez autorów autentycznie zaangażowanych w wykonywane badania, świadomych metod, które stosują, autorów, którzy znaleźli oryginalny pomysł na podzielenie się z czytelnikiem osobistą refleksją na temat pracy badawczej.

Patronem konkursu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl.

 

Inf. na podst. mat. z red. „Forum Akademickiego”