Ukraina – wyjazd z projektu Study in Lublin

 

W dniach 10-12 października br.  na zlecenie Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki, przedstawiciel Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wziął udział  w wyjeździe promocyjno – informacyjnym w ramach projektu "Study in Lublin" organizowanym przez Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin.  Spotkania odbyły się w 3 miastach: Kowel,  Równe, Żytomierz. Uczestniczyli w nich nauczyciele języka polskiego, środowisko polonijne, rodzice i maturzyści zainteresowani studiami w Lublinie. Zapoznali się z ofertami uczelni lubelskich.  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie przedstawiono  poprzez prezentację multimedialną,  informatory dla kandydatów na studia, ogólne ulotki o uczelni.