Uroczysta inauguracja roku akademickiego – relacja

 1 października 2012 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013. To 69 rok akademickiego kształcenia w zakresie rolnictwa w województwie lubelskim oraz 58 rok działalności uczelni jako samodzielnej jednostki. 

 

Uroczystość otworzył i poprowadził Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski. Oprócz studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, swoją obecnością zaszczyciło nas wielu znakomitych gości. 

 

Po odśpiewaniu hymnu państwowego, w swoim przemówieniu JM Rektor podsumował krótko aktualny stan wskazując na rozwój uczelni pod względem oferty edukacyjnej, badań naukowych oraz bazy dydaktyczno-naukowej.

 

W tym roku akademickim studenci rozpoczną naukę na pięciu nowych kierunkach: bezpieczeństwo żywności, hipologia i jeździectwo (Wydział Biologiii i Hodowli Zwierząt), ochrona roślin i kontrola fitosanitarna (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu), inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria chemiczna i procesowa (Wydział Inżynierii Produkcji). Nowością na najbliższą rekrutację jest kierunek behawiorystyka zwierząt (WBiHZ). 

 

W minionym roku akademickim oddano do użytku Bibliotekę Główną – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej, finalizowane są prace nad Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej. Rozpoczęto przygotowania do kolejnej dużej inwestycji – budowy nowoczesnych klinik weterynaryjnych. Wstępna wartość tego projektu to 74.6 mln zł. 

 

JM Rektor podsumował: "Dzień inauguracji jest bardzo dobrą okazją, aby wyrazić wdzięczność i podziękować wszystkim,którzy przyczynili się do rozwoju uczelni. Dziękuję władzom ministerialnym, władzom lokalnym, pracownikom naukowym, pracownikom administracji, samorządowi studenckiemu i doktorantów."

 

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab Stanisław Baran przedstawił listy gratulacyjne nadesłane na ręce JM Rektora z okazji rozpoczęcia roku akademickiego.

 

Prorektor ds. organizacji i kadr, prof. dr hab. Andrzej Borowy, wymienił osoby, którym przyznano medal Komisji Edukacji Narodowej, a następnie JM Rektor wraz z lubelskim kuratorem oświaty, Krzysztofem Babiszem, dokonali dekoracji. 

 

Najważniejszym punktem była uroczysta immatrykulacja studentów i doktorantów. JM Rektor wraz z prorektorem ds. studenckich i dydaktyki, prof. dr hab. Krzysztofem Gołackim, wręczyli indeksy i odebrali przyrzeczenie od przedstawicieli I roku studiów i studiów doktoranckich.

 

Zwracając się do studentów, JM Rektor powiedział: "(..) wstępujcie do różnych agend, organizcji uczelnianych, korzystajcie  z życia studenckiego, ale przede wszystkim zdobywajcie wiedzę."

 

Chór uniwersytecki odśpiewał Gaude Mater Polonia. 

 

Głos zabrała przedstawicielka Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego, Weronika Szewczyk, witając studentów I roku w gronie kolegów i koleżanek i życząc im owocnego czasu spędzonego w murach uniwersytetu.

 

Wykład inauguracyjny o tytule "Biomimetyka w technice i inżynierii rolniczej – dlaczego jeż ma kolce?" poprowadził dr hab. Grzegorz Łysiak z Wydziału Inżynierii Produkcji. W ciekawy i zwięzły sposób słuchacze mogli się przekonać, że "jest bardzo prawdopodobne, że chociaż biomimetyka jest bardzo młodym obszarem badań naukowych, wywrze ona wielki wpływ na przyszłość naszego społeczeństwa będąc nową perspektywą rozwoju harmonizującego z naturą. Biomimetyka może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju, oszczędności energii, obniżenia kosztów produkcji, kosztów materiałów, obniżenia strat, racjonalnej gospodarki odpadami, powstania nowych i udoskonalonych produktów i procesów."

 

Następnie chór uniwersytecki wykonał pieśń Gaudeamus Igitur.

 

Uroczystość zamknął JM Rektor, prof. dr hab. Marian Wesołowski, słowami: 

 

OBY WYPADŁO DOBRZE, SZCZĘŚLIWIE I POMYŚLNIE!

QUOD FELIX, FAUSTUM, FORTUNATUMQUE SIT!

 

 

 

***

Życzenia  z okazji inauguracji nowego roku akademickiego studentom przekazała za pośrednictwem nagrania wideo Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka (dostepne tutaj)