Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie odświeża stronę internetową

 

Od dziś, 21 września br., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ma nową stronę internetową. Adres strony pozostał bez zmian: www.up.lublin.pl

 

Strona zyskała podział treści na siedem bloków informacyjnych: dla kandydatów, studentów, doktorantów, absolwentów, pracowników, osób zainteresowanych usługami i współpracą, oraz dla mediów. Stworzono jedną, spójną bazę danych teleadresowych dla strony uczelni, stron wydziałowych i BIP. Ujednolicone zostały strony jednostek o podobnym profilu: siedmiu wydziałów uczelni. Sposób prezentacji treści jest teraz jednakowy, strony wyróżnia jednak zastosowanie elementów w kolorach tradycyjnych dla każdego wydziału.

 

Strona jest odpowiedzią na zmieniające się wymagania odnośnie uczelnianego serwisu informacyjnego. Część treści dla studentów dostępna jest teraz poprzez platformę Wirtualnego Dziekanatu.  Z drugiej strony kandydaci na studia oczekują dostępności możliwie wyczerpującej informacji o kierunkach studiów w jednym miejscu.

 

Proces wdrożenia strony obejmował badanie potrzeb jej użytkowników. W maju br. opublikowano wersję beta wraz z ogólnie dostępną ankietę, za pomocą której oceniano stronę w różnych kategoriach. Wdrożenie strony nie kończy prac nad ulepszaniem serwisu. W najbliższych miesiącach będą rozwijane nowe funkcjonalności, m.in. rozbudowa wersji obcojęzycznych.

 

Strona internetowa jest wyposażona w udogodnienia dla osób niedowidzących – możliwość jej odczytywania w wysokim kontraście.

 

Średnio stronę internetową Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odwiedza codziennie 4 tys. osób, a w okresie związanym z rekrutacją nawet do 10 tys.

 

Od strony technicznej za stworzenie serwisu odpowiadała jednostka własna UP w Lublinie: Uczelniane Centrum Informatyczne.

 

Starsza wersja strony będzie dostępna przez pewien czas pod adresem old.up.lublin.pl

 

Więcej informacji:

81 445 66 05,