Naukowiec UP w Lublinie w programie Top 500 Innovators

 

Dr inż. Bartosz Sołowiej  z Wydziału Nauk o Zywności i Biotechnologii zakwalifikował się do II edycji programu „Top 500 Innovators”, organizowanego przez Ministerstwo Nauki  Szkolnictwa Wyższego, mającego na celu uczestnictwo w szkoleniu zagranicznym (15.10. – 15.12.2012) dotyczącym komercjalizacji wyników badań naukowych w University of California Berkeley (USA). To jeden z najlepszych ośrodków naukowych na świecie wg rankingu szanghajskiego (Academic Ranking of World Universities). 

 

Tematyka kursu obejmuje zarządzanie badaniami naukowymi, praktyczne aspekty komercjalizacji wyników badań i współpracę nauki z gospodarką, jak również rozwijanie kompetencji miękkich tj. praca w grupie i multidyscyplinarnym zespole badawczym, kreatywne myślenie, efektywne podejmowanie decyzji, rozwiązywanie konfliktów. Ponadto uczestnicy programu obserwują pracę zagranicznych firm, w których istotną rolę odgrywa komercjalizacja wyników badań, spotykają się z przedsiębiorcami i przedstawicielami venture capital, poznają sposoby prowadzenia innowacyjnych badań naukowych.
 
Dr inż. Bartosz Sołowiej jestem jedynym z Polski naukowcem, spośród dawnych Akademii Rolniczych, z dziedziny technologii żywności i żywienia człowieka, który zakwalifikował się do w/w programu.
 
 
 dr inż. Bartosz Sołowiej