Biblioteka Główna UP w Lublinie zaprasza od 3 września

 

Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zaprasza czytelników od poniedziałku, 3 września br. do swojej siedziby w nowoczesnym budynku przy ul. Akademickiej 15, Lublin.

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka oferuje dostęp do szerokich zasobów tradycyjnych i elektronicznych. Na tzw. wolny dostęp do księgozbioru przeznaczono dwa piętra – czytelnik będzie mógł sam wybrać odpowiednią pozycję z półki, by skorzystać z niej na miejscu lub (jeśli książka zostanie tak wcześniej oznaczona), wypożyczyć do domu. W wolnym dostępnie będzie ponad 50 tysięcy książek.

 

Wirtualna książka 

 

W informatorium wyposażonym w 37 stanowisk komputerowych będzie możliwy dostęp m.in. do  ponad 20 tysięcy książek elektronicznych, jest też oferta elektronicznego dostępu do czasopism. Biblioteka posiada dostęp do  wielu polskich i międzynarodowych baz danych (m.in. PBL, SIGŻ, CAB, FSTA, SCOPUS, Cambridge University Press, Web of Knowledge – Web of Science), z których można korzystać z komputerów znajdujących się w sieci uczelnianej UP oraz z komputerów prywatnych za pośrednictwem specjalnie udostępnianego programu.

 

Nowości dla studentów

 

Jedną z nowości dla studentów będą wydzielone pomieszczenia do samodzielnej nauki – każdy będzie mógł dokonać rezerwacji jednego z trzech pomieszczeń wyposażonych m.in. w komputer   i internet.

 

Studenci z pewnością skorzystają również też z całodobowej wrzutni wewnętrznej usytuowanej w sąsiednim budynku AGRO 2 (czynny również w weekendy), na parterze. Zwrot książek odbywać się będzie pojedynczo poprzez umieszczenie książki w otworze wrzutni. Taki system umożliwia szybsze zwracanie wypożyczonych egzemplarzy.

 

Dla studentów I-roku pracownicy biblioteki przygotowują również zajęcia z przysposobienia bibliotecznego w formie  e-learningu. Po odbyciu takich lekcji, wiedza studentów zostanie sprawdzona w specjalnym teście, a następnie  wystawione zaliczenia.

 

Dłuższe godziny pracy

 

Z myślą o osobach studiujących niestacjonarnie lub na studiach podyplomowych, a także o mieszkańcach naszego regionu, wydłużono czas pracy biblioteki w soboty. W tym dniu biblioteka będzie czynna do godziny 17 – najdłużej wśród lubelskich bibliotek uniwersyteckich.

 

 

Biblioteka Główna – Regionalny Ośrodek Rolniczej Informacji Naukowej zaprasza do korzystania wszystkich zainteresowanych jej księgozbiorem.

 

 

 

Księgozbiór Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie obejmuje swym zakresem: nauki rolnicze, ogrodnictwo, medycynę weterynaryjną, zootechnikę, technikę rolniczą, maszynoznawstwo, przemysł spożywczy, technologię żywności, ekonomikę rolnictwa, agrobiznes, biologię, ekologię, ochronę środowiska oraz wybiórczo: matematykę, medycynę, chemię i podstawy techniki. Zbiory liczą ok. 358 tys. woluminów, w tym 220 tys. wol. książek, 125 tys. wol. czasopism, 13 tys. wol. zbiorów specjalnych.