Studenci architektury krajobrazu na wyjazdowym plenerze malarskim w Spale

 

Studenci kierunku architektura krajobrazu  10 lipca br. wezmą udział w wyjazdowym plenerze malarskim w Spale. To dla nich szansa na rozwój umiejętności rysunkowych i malarskich zdobytych podczas całego roku nauki. Plener potrwa do 10 dni.

Praktykowane jest malarstwo sztalugowe (technika farby olejnej), rysunek (z uwzględnieniem wszystkich technik) oraz elementy fotografii krajobrazowej,  jako fotograficzną dokumentację i prezentację krajobrazu.
 

Tak przedstawiał się zeszłoroczny plener.

Założeniem pleneru jest wykształcenie u studenta indywidualnych umiejętności postrzegania i rejestrowania obiektów i zjawisk będących w otoczeniu człowieka, stosując różne techniki plastyczne:

  • Budowanie przedstawień krajobrazowych w dwóch i trzech planach obrazu, uwzględniając wielorakie składniki wizualne krajobrazu.
  • Działanie barwą i fakturą w przestrzeni, analizując kolorystykę i materię obiektów krajobrazowych w szacie letniej.
  • Budowanie głębi w obrazie poprzez zróżnicowanie wielkości plamy barwnej, oraz stosowanie odpowiedniej gamy kolorystycznej.
  • Studium zjawiska światła w naturze o różnych porach dnia, przez analizę cienia rzucanego na sąsiadujące, różnokształtne obiekty i płaszczyznę podłoża.
  • Stosowanie światłocienia dla budowania brył w środowisku  naturalnym i zurbanizowanym.

Efektem warsztatów plenerowych jest osiągnięcie przez studentów sprawności manualno-warsztatowej umożliwiającej tworzenie szkiców i projektów rysunkowych. Każdy z nich potrafi później wykorzystać te umiejętności przy realizowaniu wspólnych projektów przestrzennych, oraz wie jak działać w sposób przedsiębiorczy w grupie. Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu uczy abstrakcyjnego myślenia i wiedzy o mechanizmach percepcji wizualnej. Twórczość rozwija wyobraźnię i wrażliwość. Umożliwia wyrażenie siebie w kreatywnym działaniu artystycznym i samorealizację.
        

Spała jest znaną miejscowością wypoczynkową o bogatym zapleczu historycznym i szerokim wachlarzu wielowiekowej tradycji. Znajdują się tam zabytki o ciekawej architekturze, oraz malowniczy teren Spalskiego Parku Krajobrazowego, zawierającego pomniki przyrody i egzotyczne okazy drzew. Niepowtarzalny urok otoczenia przyciąga swoją aurą sławnych ludzi, oraz artystów, którzy chętnie tworzą w tych rejonach od lat.

 

Efekty ciężkiej pracy studentów są co roku prezentowane na wystawie poplenerowej zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy,  którą na uroczystym wernisażu otwiera Dziekan. 

Prace z pleneru w Spale będą również utrwalone jako projekt kalendarza, który będzie ciekawą formą reklamową miejscowości Spała i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

Kierunek architektura krajobrazu jest prowadzony przez Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu.