Udział studentów w warsztatach naukowych Conservator Cisterciense

Studenci kierunku architektura krajobrazu pod opieką pracowników Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wezmą udział w prestiżowych warsztatach naukowych Conservator Cisterciense.

Warsztaty organizowane są przez Komisję Historii Architektury Sakralnej Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków  –   ICOMOS Polska i  odbędą się w dwóch ośrodkach:
8-14. lipca br.- klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy,
23-28 lipca br. – klasztor Ojców Cystersów w Wąchocku.

Klasztor Sióstr Boromeuszek w Trzebnicy

Będą je prowadzić naukowcy z wydziałów architektury Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, a także z architektury krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Uczestniczyć w nich będą studenci z wymienionych ośrodków akademickich. To wyjątkowa okazja do praktycznej weryfikacji zdobytej wiedzy.

Klasztor Ojców Cystersów w Wąchocku

Celem warsztatów jest współpraca polskich środowisk akademickich z właścicielami lub użytkownikami  opactw cysterskich. W czasie spotkań będą organizowane odczyty i prelekcje przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych. Ich tematem będzie zwrócenie uwagi na wyjątkowe walory zabytkowe budowli cysterskich i związaną z tym odpowiedzialnością za ich stan.  Ważną rolę edukacyjną  także będzie odgrywać popularyzacja najnowszych metod badawczych i konserwatorskich.  Dzięki temu badania ściśle naukowe będą miały szerszy wymiar z możliwością wykorzystywania w praktyce w większym zakresie, niż dotychczas.

Dla studentów udział w Conservator Cisterciense zakończy się publiczną prezentacją prac wykonanych w czasie  trwania warsztatów oraz towarzyszących wykładów, w ramach końcowego seminarium. Przewidywana jest również publikacja wyników prac. Ponadto część studentów UP w Lublinie uczestniczących w warsztatach będzie pisać prace magisterskie związane z obiektami klasztorymi w Trzebnicy i Wąchocku.

 

 

Wąchock

Trzebnica