Nagrody i wyróżnienia z wystawy w Szepietowie

W miniony weekend 23-24 czerwca br. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie wziął udział w  XIX Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych i organizowanej jednocześnie I Ogólnopolskiej Wystawie Drobiu Hodowlanego i Użytkowego im. Adama Medykiewicza w Szepietowie.

 

Uczelnię reprezentowała Katedra Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej z Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt zdobywając szereg nagród i wyróżnień:

  • Hit publiczności za prezentację stada zachowawczego czystego rodu kur o nazwie Polbar.
  • Nagroda Ministrwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
  • Nagroda Prezesa Zarządu Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej w Warszawie za wybitne osągnięcia w hosowli stad objętych oriogramem ochrony zasobów genetycznych kur nieśnych.
  • Superczempionat w kategorii drób grzebiący.
  • Puchar Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt za stadko kur nieśnych Polbar objęte programem ochrony zasobów genetycznych.
  • Puchar Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za zdobycie Superczempiona w kat. drób grzebiący.
  • Puchar Wojewody Podlaskiego za superczempiona w kat. drób grzebiący.
  • “Wigor” za czempionat w kategorii przepiórki.
  • “Wigor” za czempionat w kategorii kury nieśne.

 

Warto podkreślić, że I Ogólnopolska Wystawa Drobiu Hodowlanego i Użytkowego im. Adama Medykiewicza odbyła isę od patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaś patronatem nauklowym objął ją Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Na wystawie prezentowano stadka hodowlane i towarowe kur nieśnych, kur mięsnych, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek japońskich, a także stadka kur ozdobnych.