Nabór propozycji w programie COST – European Cooperation in Science and Technology

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca do zapoznania się z programem COST – European Cooperation in Science and Technology. COST to długoterminowy program wspierający transnarodową współpracę europejskich badaczy, naukowców i inżynierów. Umożliwia pracę nad własnymi pomysłami we wszystkich dziedzinach nauki i techniki. Ukierunkowany jest na prowadzenie badań podstawowych oraz prac badawczych stanowiących pomost pomiędzy badaniami podstawowymi a pracami rozwojowymi.

 

Udział w aktywnościach COST może być sposobem na nawiązanie kontaktów i współpracy międzynarodowej, co zaowocuje zbudowaniem konsorcjum na potrzeby realizacji projektów badawczych w ramach programu Horyzont 2020.

 

Program nie finansuje samego prowadzenia badań, ale umożliwia nawiązanie współpracy i rozwój kontaktów w skali europejskiej poprzez finansowanie mobilności (zakwaterowanie, posiłki, podróż, wizy), spotkań, warsztatów i konferencji, szkoleń, szkół lub publikacji.

 

Projekty w ramach COST polegają na tworzeniu sieci współpracy, zwanych COST Actions. Temat projektu  powinien przyczynić się do postępu i rozwoju wiedzy naukowej, technologicznej, gospodarczej, kulturowej lub społecznej w Europie.  Zachęca się do składania propozycji multi- i interdyscyplinarnych.

 

Propozycję COST Action złożyć można w dowolnym momencie, przy wykorzystaniu narzędzia on-line.
Zwykle działania trwają 4 lata i wymagają uczestnictwa minimum 7 krajów. Można również przystąpić do jednego z trwających działań COST lub skorzystać z różnych aktywności dostępnych w ramach COST Action.

 

W działania COST można zaangażować się na 3 różne sposoby:

  • Czynny udział w konkursie na nową Akcję COST jako pomysłodawca akcji – informacje o tym, jak przygotować i złożyć wniosek dostępne są tutaj i tutaj.
    Aktualny termin naboru wniosków na nowe COST Actions potrwa do 20 października 2022 do godz. 12:00;
  • Dołączenie do już istniejącej Akcji COST lub do pisania propozycji Akcji COST (jako tzw. secondary proposer) – informacje o tym, jak dołączyć do Akcji COST dostępne są tutaj.
  • Zostanie zewnętrznym ekspertem COST – informacje o tym, jak zostać ekspertem COST dostępne są tutaj.

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych ().