Region Środkowo-Wschodni NSZZ „Solidarność”, przy współpracy z najważniejszymi instytucjami Lublina, od 1981 roku organizuje Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980”. Ideą biegu jest upamiętnienie współczesnej historii Lubelszczyzny, związanej z lawiną robotniczych strajków, które dały początek drogi do wolności. Ponad 150 strajkujących zakładów, postój około 100 tysięcy robotników i zatrzymanie komunikacji publicznej w Lublinie zrobiło na ówczesnej władzy duże wrażenie. Aby oddać hołd należny bohaterom tamtych dni każdego roku kilka tysięcy zawodników bierze udział w Biegu Solidarności. Jest to pomysł na niecodzienną lekcję historii oraz promowanie lokalnego patriotyzmu.

28. Bieg Solidarności „Lubelski Lipiec 1980” odbędzie się 5 czerwca 2021 r. Jest to najlepiej zorganizowana, wielotysięczna impreza biegowa na Lubelszczyźnie. Bieg nie ma ograniczeń wiekowych. Barierą nie jest niepełnosprawność. Wszystkie informacje na panelu zapisów i stronie internetowej organizatora biegu: www.solidarnosc.org.pl/lublin

Każdy biegacz otrzyma bezpłatną koszulkę startową, medal ukończenia biegu, pakiet żywieniowy. Na zwycięzców czekają cenne nagrody. We wszystkich kategoriach biegowych zawody odbędą się z elektronicznym pomiarem czasu.