II miejsce w rankingu “Innowacyjna Uczelnia” i tytuł Lubelskiego Lidera Innowacji

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zajął II miejsce w rankingu pt. “Innowacyjna uczelnia” przeprowadzonym przez Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS. Tym samym uzyskał tytuł Lubelskiego Lidera Innowacji.  Ranking organizowano w ramach projektu “Współpraca dla Innowacji”, który jest współfinansowany przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ranking wyłonił najbardziej innowacyjne uczelnie w naszym regionie – czyli te, które kładą nacisk na współpracę z gospodarką, wdrażają wypracowane rozwiązania w praktykę.

Na podstawie ogółu dostępnych danych poddano analizie i ocenie 25 uczelni oraz 30 przedsiębiorstw z Lubelszczyzny. Lubelscy Liderzy Innowacji zostali wyłonieni w oparciu o 50 kategorii.

Opócz rankingu “Innowacyjna Uczelnia” przeprowadzono rankingi “Innowacyjne Przedsiębiorstwo” oraz ranking grup producenckich.

 Certyfikat:

Wręczenie certyfikatu i pamiątkowej statutetki, na zdj. dr inż. Agnieszka Wójtowicz, reprezenująca uczelnię podczas IV Forum Wymiany Doświadczeń z prezentacją “Możliwości i korzyści z wykorzystania potencjału badawczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie przez przedsiębiorców z regionu”