[informacja prasowa] Biologia sądowa – nowa specjalność

3 lutego Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjął uchwałę o powołaniu nowej specjalności „biologia sądowa” na kierunku biologia, studia drugiego stopnia (magisterskie). Nowa specjalność jest efektem współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z Komendą Wojewódzką Policji w Lublinie. 

 
Nowa specjalność powstała na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt.  Jej absolwenci zostaną przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny sądowej oraz prokuratorami i policją w zakresie wykonywania ekspertyz w oparciu o materiał biologiczny dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.
Nabędą umiejętności prawidłowego wykonywania ekspertyzy sądowej, samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, przeprowadzania analiz genetycznych.
Poza wiedzą związaną z kierunkiem, absolwenci nabywają umiejętność posługiwania się specjalistyczną aparaturą oraz nowoczesnymi technikami badawczymi (m.in. biologii molekularnej, mikroskopii, bioinformatyki).
Jak mówi Dziekan, prof. dr hab. Eugeniusz Grela, „Biologia sądowa to interdyscyplinarna specjalność, obejmująca szeroki zakres kształcenia. Co za tym idzie, przedmioty realizowane w jej ramach prowadzone będą przez specjalistów z zakresu biologii, genetyki, medycyny sadowej, kryminalistyki, a nawet prawa. Unikatowość tej specjalność na rynku edukacyjnym – warto dodać, ze w skali kraju UP w Lublinie będzie w tym przypadku drugą uczelnią prowadzącą taką specjalność i pierwszą w naszym regionie – może być szansą dla jej absolwentów na znalezienie atrakcyjnej pracy.”
Przy zachowaniu ograniczeń wynikających z przepisów prawa, studenci będą mieli dostęp do informacji i laboratoriów będących w dyspozycji Policji.
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie w ramach specjalności będzie prowadzić między innymi przedmioty: Kryminalistyczne ślady biologiczne i ich badanie wstępne, Technika kryminalistyczna, Techniki badawcze w genetyce sądowej, Podstawy osmologii, Podstawy daktyloskopii i metody pokrewne identyfikacji.
Biologia Sądowa – zarówno jako kierunek jak i studia podyplomowe –  to rzadka specjalność w skali Polski, do tej pory można ją było studiowac tylko w Krakowie, Łodzi i Gdańsku.
5 grudnia ub. roku w Lubelskiej Komendzie Policji, Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego, prof. dr hab. Marian Wesołowski oraz Lubelski Komendant Wojewódzki Policji, nadinsp. Dariusz Działo podpisali porozumienie o współpracy naukowej i dydaktycznej. Jego przedmiotem jest rozwój badań naukowych i dydaktyki. Porozumienie zawarto na czas nieokreślony. Umowa ta jest jednym z elementów zacieśnienia współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego z instytucjami i organizacjami gospodarczymi województwa lubelskiego.