[Informacja prasowa] UP w Lublinie dla praktyki sadowniczej