Programy publikowania otwartego

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie bierze udział w programach publikowania otwartego:

– w licencji akademickiej: Elsevier, Springer, Scoap3

– w licencji konsorcyjnej: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press (CUP) oraz Oxford University Press (OUP)

 

  • Program publikowania otwartego Elsevier

ICM poinformowało 20 stycznia 2022 r. o zasadach publikowania otwartego w programie Elsevier . Wydawnictwo Elsevier zdecydowało o utrzymaniu w 2022 r. działania programu publikowania otwartego bez opłaty za publikowanie dla autorów (program A), pomimo że nie są jeszcze ustalone warunki finansowania przez MEiN, zakres licencji i pula artykułów w programie na 2022 r. Wydawnictwo zapewniło, że w żadnym razie nie będzie oczekiwać refinansowania przez autorów lub instytucje, w których afiliowani są autorzy, artykułów opublikowanych w ramach tego programu, nawet gdyby nie doszło do podpisania nowej umowy krajowej. Program A oferowany jest tylko dla artykułów, które zostały wysłane do recenzji w bieżącym roku kalendarzowym (2022) i zostały zaakceptowane do publikacji. Artykuły, które były wysłane do recenzji w 2021 r. i zaakceptowane w 2022 r., mogą być publikowane w modelu otwartym na koszt autora i ze zniżką (program B). Szczegóły odnoście publikowania wraz z listą czasopism znajdują się na stronie:   https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#elsevier_oa

 

  • Program publikowania otwartego Springer

Zamknięcie programu OA Springer – ostatnia aktualizacja 14 luty 2022: ICM poinformowało, iż liczba dostępnych artykułów w programie publikowania otwartego Springer została osiągnięta i program w ramach licencji krajowej Springer 2019-2021 został zamknięty. Nowa pula programu na 2022 r. zostanie określona w trakcie negocjacji nowej umowy z wydawcą i zostanie uruchomiona po przyznaniu finansowania przez MEiN i podpisaniu nowej umowy, prawdopodobnie w marcu lub kwietniu 2022 r.

 

  • Program międzynarodowy Scoap3

Program jest kontynuowany w 2022 r. bez ograniczeń na liczbę artykułów. Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3) to międzynarodowe konsorcjum koordynowane przez CERN, które od początku roku 2014 finansuje otwarte publikacje naukowe z zakresu fizyki cząstek. Szczegóły odnoście publikowania znajdują się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#scoap3

 

W ramach licencji konsorcyjnej uruchomiono programy publikowana otwartego dla autorów korespondencyjnych afiliowanych w instytucjach, które są uczestnikami określonego konsorcjum. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest uczestnikiem konsorcjów: American Chemical Society (ACS), Cambridge University Press (CUP) oraz Oxford University Press (OUP).

 

  • Licencja konsorcyjna ACS

Ostatnia aktualizacja 03.02.2022: zostało wykorzystane 24 artykułów z puli 346 artykułów. Program działa od 1 stycznia 2022 r. z nową roczną pulą, poprzednia roczna pula 324 artykułów została wyczerpana 28.12.2021. Program obejmuje 78 czasopism wydawanych przez ACS, w tym 66 czasopism hybrydowych i 12 czasopism otwartych. Szczegóły odnoście publikowania wraz z listą czasopism znajdują się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#acs_oa

 

  • Licencja konsorcyjna CUP

Program obejmuje 376 otwartych i hybrydowych czasopism CUP . Szczegóły odnoście publikowania wraz z listą czasopism znajdują się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#cup_oa

 

  • Licencja konsorcyjna OUP

Program obejmuje 348 czasopism hybrydowych OUP. Szczegóły odnoście publikowania wraz z listą czasopism znajdują się na stronie: https://wbn.icm.edu.pl/publikowanie-otwarte/#oup_oa