Podpisanie umowy o współpracy z Uniwersytetem w Barcelonie

2 września 2020 r. sformalizowana została funkcjonująca od początku 2018 r. współpraca pomiędzy Wydziałem Medycyny i Nauk o Zdrowiu (FMiCS) Uniwersytetu w Barcelonie a Zakładem Patofizjologii wchodzącym w skład Instytutu Przedklinicznych Nauk Weterynaryjnych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

 

 

Inicjatorem i głównym koordynatorem umowy jest prof. Miguel Viñas z Uniwersytetu w Barcelonie. Po stronie polskiej inicjatorem zawarcia umowy jest dr hab. Joanna Wessely-Szponder prof. uczelni, a jej wykonywanie koordynują dr hab. Joanna Wessely-Szponder prof. uczelni  i dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni. W ramach istniejącej współpracy Joanna Wessely-Szponder dwukrotnie w latach 2018 i 2019 odwiedziła Uniwersytet w Barcelonie, a Prof. Viñas w 2019 r., podczas wizyty w Zakładzie Patofizjologii wygłosił wykład zatytułowany “Peptides Against Multidrug Resistant Bacteria: A Therapeutic Option?”.

 

 

Ponadto w ubiegłych latach przygotowano wspólnie trzy wnioski o sfinansowanie projektów badawczych, a aktualnie realizowany jest projekt z zakresu badania właściwości i potencjalnych zastosowań peptydów drobnoustrojowych pochodzenia naturalnego. Umowa została podpisana na cztery lata z możliwością przedłużenia i dotyczy współpracy naukowej oraz dydaktycznej, a także wspólnego przygotowywania i realizowania projektów badawczych z zakresu peptydów przeciwdrobnoustrojowych.

 

 

Szczególnie cenna jest możliwość prowadzenia badań w oparciu o metody fizykochemiczne i biochemiczne stosowane na Uniwersytecie w Barcelonie (MBEC, BPC, CLSM, AFM). Dodatkowo wzbogacona zostanie oferta dydaktyczna w Zakładzie.