Konferencja i spotkanie pracowników WNoŻiB z przedstawicielami branży mleczarskiej

28 stycznia 2021 roku, w ramach współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Lubelskim Klubem Biznesu (LKB) miała miejsce wideokonferencja i spotkanie online pracowników Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii z przedstawicielami branży mleczarskiej.

 

W spotkaniu wzięli udział: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr hab. inż. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni, dr inż. Maciej Nastaj oraz mgr inż. Jagoda Szafrańska z Zakładu Technologii Mleka i Hydrokoloidów Katedry Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego. Dodatkowo, informacji na temat projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, dotyczących możliwości współpracy uniwersytetów z przemysłem udzielał Marcin Czarnacki z Europejskiego Centrum Innowacji.

Uczestnikami spotkania byli prezesi zakładów mleczarskich, firm związanych z przetwórstwem żywności, jak również branży usługowej: Edward Bajko – Spomlek; Janusz Mojak – SM Bieluch; Zenon Więk  –   SM Ryki; Agnieszka Bożyk – LSUM; Tadeusz Rybak – Mostostal Puławy S. A.; Mirosław Domański – OSM Piaski; Stanisław Więch – CEWAR; Piotr Nowak – Korab Garden.

 

W trakcie konferencji zostały poruszone kwestie nowych receptur produktów mleczarskich oraz technologii wykorzystywanych w branży mleczarskiej. Prelegenci przedstawili informacje nt. działalności Zakładu, infrastruktury badawczej oraz możliwości współpracy. Ponadto przedstawili prezentacje dotyczące innowacyjnych produktów, a następnie miała miejsce dyskusja oraz networking dedykowany dla osób z branży mleczarskiej.

W niedalekiej przyszłości planujemy wspólnie z Lubelskim Klubem Biznesu (LKB) spotkania z kolejnymi branżami.

Serdecznie dziękujemy Lubelskiemu Klubowi Biznesu za zorganizowanie spotkania, Gościom za przybycie i uczestnictwo w spotkaniu.