Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Szanowni Państwo,

Centrum Nauki UPL uprzejmie informuje, że w ramach realizowanego projektu „ Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie” dysponujemy możliwością przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski obowiązujących w naszej uczelni tekstów dokumentów wewnętrznych (aktów prawnych, oficjalnych dokumentów UPL, spraw organizacyjnych oraz akademickich; oferty dydaktycznej, prowadzonych projektów naukowych oraz badań na UPL).

Materiały przeznaczone do tłumaczeń to przede wszystkim: regulaminy, zarządzenia, statuty, uchwały, umowy, akty wewnętrzne i treści stron internetowych związane z obsługą obcokrajowców (studentów i kadry zagranicznej).

Propozycje materiałów do przetłumaczenia z języka polskiego na język angielski należy przesyłać w wersji elektronicznej w formie plików Word na adres e-mail:

Składanie dokumentów obywa się w naborze ciągłym.

Proszę o uwzględnienie do tłumaczenia najważniejszych i najpilniejszych treści.

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu dokumentów do przetłumaczenia będzie podejmowana w uzgodnieniu z Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą – dr hab. Bartoszem Sołowiejem, prof. uczelni.

Realizacja tłumaczeń będzie możliwa do wyczerpania środków w budżecie projektu przeznaczonych na ten cel, ale nie później niż do 31 maja 2021 r.

Zapraszamy do składania dokumentów.

Osoba do kontaktu:
Aleksandra Jezierska
Centrum Nauki
Biuro Funduszy i Projektów
Tel. 81 445-66-78

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN 14/18.