Szczepienia przeciwko COVID-19

Komunikat
 
Uprzejmie informuję, że zgodnie z komunikatem Ministerstwa Edukacji i Nauki do udziału w szczepieniach przeciwko COVID-19 są uprawnione osoby spełniające następujące kryteria:
 
  1. nauczyciele akademiccy lub tzw. inne osoby prowadzące zajęcia (pracownicy inżynieryjno-techniczni oraz umowa zlecenie),
  2. urodzone po 31 grudnia 1955 r.,
  3. aktualnie zatrudnione na uczelni.
 
Kierownicy jednostek proszeni są o sporządzenie wykazu pracowników uprawnionych do szczepień, którzy deklarują chęć zaszczepienia się poświadczoną podpisem pracownika (w formie tabeli) wraz z danymi kontaktowymi (nr tel., adres e-mail).
Listy proszę przekazać w trybie pilnym do dziekanatów.
 

Rektor

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk