Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim 2020/2021

Pełna treść zarządzenia zawierająca szczegółowe informacje na temat realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 dostępna jest tutaj.