XIII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”

Zapraszamy do udziału w XIII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej TYGIEL 2021 “Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, która potrwa 4 dni – od 25 do 28 marca 2021. Celem Konferencji jest integracja pracowników naukowych, doktorantów i studentów, inspiracja do nawiązywania współpracy oraz do tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych.

 

Tematyka konferencji obejmuje prace naukowo-badawcze oraz prace przeglądowe o charakterze naukowym z obszarów wiedzy takich jak:
 

  • nauki medyczne i nauki o zdrowiu,
  • nauki przyrodnicza,
  • nauki ścisłe,
  • nauki techniczne,
  • nauki rolnicze,
  • leśne i weterynaryjne,
  • nauki humanistyczne,
  • nauki społeczne,
  • sztuki.

Zapraszamy do śledzenia fanpage konferencji oraz na stronę po więcej informacji:
www.konferencja-tygiel.pl
www.facebook.com/TYGIEL.Lublin